Bilinguale CERG

For de norsktalende der ute kan vi også meddele at bloggen til dels vil være tospråklig i den forstand at vi også tar for oss lokalnytt og temaer av spesiell interesse kun for nordmenn, men da heller på norsk.

For å oppfordre alle til å dele sine erfaringer og tanker ønsker vi at terskelen ikke skal være for høy, så hvis du føler deg mer bekvem på norsk enn engelsk oppfordrer vi deg likevel til å bidra!

This entry was posted in About the blog, På norsk by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s