Fredag er bloggdag

Dekanus for DMF Stig Slørdal blogger hver fredag. Dagens blogg handlet om oppbygging av ledende forskningsgrupper i sammenheng med utdelingen av Anders Jahres medisinske pris i 2011 til Moser og Moser, og bruk av siteringsindekser for å måle “impact,” dvs. vitenskapelig gjennomslagskraft. Skandinaviske land gjør det forskjellig, og Danmark leder med gjennomsnittsindekser på 1,07 og 1,24 i henholdsvis biomedisin og helsefag, hvor verdensgjennomsnittet er definert lik 1,0. Til sammenligning ligger Norge på 0,86 og 0,96. Ikke fryktelig imponerende, men det blir litt bedre hvis man tar for seg universitetene individuelt.

Tanken som ligger bak slike indekser er at forskning ikke bare handler om hvor mange artikler som publiseres, men hvordan de blir brukt. Blir de lest? Er de til nytte for andre forskere? Selvsagt er ikke siteringsindeksen ufeilbarlig, men det er likevel interessant at Dekanus mot slutten av innlegget bemerker at selv om UiO publiserer mye mer innenfor biomedisin har NTNU en bedre indeks. Det er et godt tegn på at forskningen her holder høy kvalitet.

NTNU satser strategisk for å bygge ledende forskningsgrupper med kompetanse på verdensnivå, og Dekanus tror det er en sammenheng med indeksene. Ved DMF ser man satsingen på forskjellige sentre, deriblant Moser og Mosers Kavli-institutt, men hvor CERG som K.G. Jebsen senter for hjertetrening helt klart også inngår. Og da er kanskje Dekanus inne på noe veldig bra…

This entry was posted in På norsk by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s