Økt risiko for brystkreft med moderat alkoholinntak

Ny forskning utfordrer myten om at et glass vin om dagen er godt for helsen. Tvert imot – en artikkel nylig publisert i Journal of the American Medical Association viser at selv et moderat alkoholinntak kan øke risikoen for brystkreft.

Alkohol og brystkreftKanskje er det helt nytt for deg at alkohol øker risikoen for brystkreft. Man har hørt mye om at vin skal være godt for hjertet, men forskere har også kjent til koblingen til brystkreft i flere år. Hvorfor folk flest ikke har vært klare over dette får være et spørsmål for seg, men siden koblingen ble oppdaget har forskere lurt på sammenhengen mellom hvor mye man drikker og den økte risikoen. Nå stiller tidligere nevnte studie med et svar – allerede ved 3-6 glass i uken (5.0 til 9.9g alkohol) er risikoen for brystkreft forhøyet.

 I Norge har vi HUNT undersøkelsene som følger helsen til alle i Nord-Trøndelag over lengre tid, og brystkreftresultatene kommer fra en tilsvarende langtidsstudie i USA, Nurses’ Health Study, som fulgte over 100,000 amerikanske kvinner fra 1980 til 2008. Studien ble gjennomført ved bruk av spørreundersøkelser annet hvert år for å følge mulige risikofaktorer og brystkreftdiagnoser, samt nasjonale dødsregistre for å finne dødsårsak til studiedeltakere. Forskerne regnet ut både gjennomsnittlig alkoholinntak for forskjellige livsfaser og kumulativt alkoholinntak, og sammenlignet disse med forekomsten av brystkreft.

Mange resultater
Spørreskjemaene og brystkreftdiagnosene ga mye informasjon. Selv om man visste at risikoen for brystkreft ble større jo mer man drakk var dette den første undersøkelsen som kunne si noe om når risikoen startet. Allerede ved 3-6 glass i uken økte risikoen moderat, og det kumulative alkoholinntaket fortsatte å være den beste prediktoren for brystkreft også ved et høyere alkoholinntak.

Det var en sammenheng mellom brystkreft og både fyllekuler, hvor mye man drakk som ung, og hvor mye man drakk som eldre, uavhengig av hverandre og andre faktorer. Som i tidligere undersøkelser fant man ingen sammenheng mellom typen alkohol og risikoen for brystkreft. Altså: Jo mer man drikker, jo mer øker risikoen for brystkreft, og denne effekten starter selv ved et lavt til moderat inntak, uavhengig av livsfase.

Et nyansert bilde
JAMA-artikkelen har ikke som agenda å skremme folk så ingen noen gang drikker igjen. Forskningens egentlige hensikt er å gi oss mer informasjon. Tidligere studier har vist at et lavt alkoholinntak kan fremme hjertehelse, altså må bildet være mer nyansert enn bare en sort/hvit forståelse om at alkohol er gunstig eller helseskadelig. Som artikkelens forfatter, Dr. Chen presiserer så fant man ingen økt risiko ved et alkoholinntak under 3 glass i uken, og det er opp til den enkelte å veie risikoen for brystkreft mot de mulige fordelene for hjertehelse.

Denne studien gir oss enda en bit til et større puslespill. Hver dag gjør vi alle ting som medfører risiko – vi kjører bil, spiser ting vi ikke burde, setter oss på sofaen istedenfor å trene. Studien gir oss ikke svar på hvordan vi burde leve våre liv, men heller sjansen til å ta et mer informert valg. Hva velger du?

Skrevet av Hanna Sofie Ellingsen ved CERG.

Advertisements
This entry was posted in Cancer, Cardiovascular disease, Diet, HUNT, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s