Blir man mindre stiv hvis man tøyer?

Forrige uke skrev Post doktor Øivind Rognmo om aktiv versus passiv restitusjon etter høy-intensitetstrening. Her er et tilsvarende dilemma – blir man mindre sår i musklene hvis man tøyer ut etter trening? Skal man tro en ny artikkel i British Journal of Sports Medicine som har tatt for seg mange tidligere studier på tøying er svaret nei.

Men hvorfor blir man sår i musklene etter trening? Finnes det noe annet som hjelper mot muskelstivhet?

Når man presser seg hardt, for eksempel ved en eksentrisk muskelkontraksjon, hvor muskelen produserer en spenning mens den forlenges, vil muskelen starte en restitusjonsperiode etter treningen hvor muskelstrukturen endres for å forebygge fremtidig skade. Det er denne muskelbyggingen som gjør at man føler seg sår og støl etter en uvanlig hard økt. Musklene er sårest ca. 48 timer etter treningsøkten, og det verste er som regel over etter 72 timer.

Ingen liker å være sår og støl etter trening – hverken proffe eller mosjonister – derfor har mange forskere villet undersøke om tøyning faktisk virker. Resultatene har variert litt, derfor ble tidligere nevnte artikkel skrevet for å se om man kunne nå en endelig konklusjon. Forskerne startet i utgangspunktet med 43 studier om tøying, og fant 12 de enkelt kunne sammenligne som de tok med i reviewen. Muskelsårhet ble målt via selvrapportert muskelsmerte, og konklusjonen var klar – fra et klinisk perspektiv spilte det ingen rolle hverken om man tøyet ut før eller etter trening – man ble like sår etterpå uansett. 

Skrevet av Hanna Sofie Ellingsen ved CERG.

This entry was posted in Exercise, Fitness, På norsk, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s