Jakten på kondisgenene

Foto: Dagens Næringsliv

Sørg for å få med deg gårsdagens artikkel med Prof. Ulrik Wisløff og Anja Bye i Dagens Næringsliv! Mange forskere mener at en stor del av kondisjonen er arvelig bestemt, hvilket kan påvirke den medfødte sannsynligheten for å få hjerte-karsykdom.

Det finnes både heldige lettrente mennesker, som har medfødt evne til å forbedre kondisjonen raskere enn folk flest, samt personer som ikke responderer på trening. Derfor håper man å kunne bruke resultatene fra de forskjellige kondis-studiene til å forebygge hjerte-karsykdom hos folk med høy risiko. Mekanismene som kobler kondisjon og hjertehelse er ikke godt nok forstått. Vi har sett på de genetiske forskjellene mellom rotter med medfødt god og dårlig kondisjon, og håper at dette vil hjelpe oss å finne hvilke arvelige faktorer som spiller inn i sykdomsbildet ved hjerte-karsykdom.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, Fitness, Genetics, Obesity, På norsk, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s