4. des: Inaktivitet eller overvekt – hva gir størst risiko for sykdom?

Da man begynte å finne ut av årsakene til hjerte- og karsykdommer, ble de såkalte ”klassiske risikofaktorene” identifisert: høyt blodtrykk, høyt kolesterolinnhold i blodet, overvekt, diabetes og røyking. Først senere ble man oppmerksom på at fysisk inaktivitet også er en viktig risikofaktor. 

Overvekt er som kjent blitt stadig vanligere, og øker bl.a. risikoen for hjerte- og karsykdom, diabetes og flere typer kreft. Dessverre har det vist seg å være svært vanskelig for overvektige å gå ned i vekt og holde seg der. Det er derfor av stor interesse å finne ut om økt fysisk aktivitet kan ”gjøre opp for” risikoen for hjerte- og karsykdom som følger av overvekt. Sagt på en annen måte: Hvis en som er overvektig, trener og kommer seg i god form, får han eller hun redusert risikoen til samme nivå som en slank person som ikke er fysisk aktiv?

M Fogelholm har nylig gått igjennom en rekke studier utført i 1990-2009 for å forsøke å besvare dette spørsmålet. Han identifiserte i alt 36 studier som inneholdt egnede data, hvor personer var fulgt opp i 5-24 år. Noen mønstre tegnet seg i resultatene: Det var faktisk større risiko for å dø i løpet av oppfølgingstiden hvis man var slank og inaktiv enn overvektig og med god kondisjon. Hvis man isteden målte mengden fysisk aktivitet, ble forskjellene borte.

Hvis man undersøkte dødeligheten av hjerte- og karsykdom istedenfor død av alle årsaker, gikk funnene i samme retning, og forskjellene var tydeligere. Resultatene når det gjelder forekomsten av type 2 diabetes fulgte ikke det samme mønsteret. Det var nemlig større risiko for å få diabetes om man var overvektig selv om man hadde bedre kondisjon eller var mer fysisk aktiv enn normalvektige personer.

Disse funnene gir grunnlag for å trekke flere interessante konklusjoner. Dessverre er det få overvektige personer som faktisk er i god form: fra 1 % i noen studier til snaut 20 % i andre. Fra et annet perspektiv viser dette er det mye å vinne på å hjelpe overvektige til å bedre sin kondisjon. Når vi vet at det er langt lettere å komme i form enn å gå ned i vekt, er kanskje det å trene mer et av de viktigste nyttårsforsettene mange overvektige kan bestemme seg for.

Hvor god kondisjon man oppnår ved en gitt mengde trening, er til dels bestemt av arvelige faktorer og derved lite å gjøre noe med. Men grunnen til at mengden fysisk aktivitet ikke påvirket dødsrisikoen hos de overvektige, er sannsynligvis heller at den er vanskelig å måle. Svarer man på et spørreskjema om hvor mye man pleier å gjøre av ulike aktiviteter, har de fleste av oss lett for å være ganske unøyaktige. Ikke husker vi alt, kanskje varierer aktiviteten fra dag til dag, og kanskje har vi lyst til å pynte litt på tallene hvis vi ikke beveger på oss så mye som vi skulle ønske. Kondisjonsmåling kan gjøres mye mer nøyaktig, og da blir det lettere å påvise de reelle forskjellene mellom overvektige og slanke.

Fysisk aktivitet har dessuten andre gunstige effekter i tillegg til å forbedre kondisjonen. For eksempel blir nivåene av kolesterol og andre fettstoffer i blodet mer gunstige, blodårene våre blir bedre til å utvide seg når det trengs større blodforsyning, og blodsukkerreguleringen blir bedre. Samtidig påvirkes kroppens sammensetning, ved at trening øker kroppens muskelmasse og reduserer fettmengden i buken. Fedme lokalisert til buken gir større helserisiko enn samme grad av overvekt hvis man har mindre bukomfang. Slike forandringer merkes ikke nødvendigvis på vekten, men er allikevel svært viktige!

Skrevet av gjesteblogger Vibeke Videm, Instituttleder for LBK ved NTNU. 


Spørsmål 4. des: Hvis du er overvektig, er det viktigst å gå ned i vekt eller å trene?
Send inn svar her, og vinn en drømmedag hos CERG!

1 thought on “4. des: Inaktivitet eller overvekt – hva gir størst risiko for sykdom?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s