13. des: Trening og intelligens

Det har vært kjent i flere tiår at utholdenhetstrening gir gunstige helseeffekter og særlig på hjerte og karsystemet. De siste årene har også forskning vist at også hjernen i høyeste grad blir påvirket av fysisk trening.

Svenske forskere undersøkte nylig sammenhengen mellom aerob utholdenhet og intelligensskår på over 1.2 millioner svensker. Utholdenhet på ergometersykkelen ble positivt assosiert med intelligens. Eneggede tvillinger viste også den samme tendensen – den tvillingen som hadde best utholdenhet skåret også best på intelligenstestene. Forandringer i utholdenhet fra 15 til 18 år predikerte hvor bra de skåret på intelligenstestene ved 18 år. Videre så viste det seg at flere av de med høy utholdenhet (18 år gamle) fullførte høyere utdanning, sammenlignet med de som ikke var så utholdene på ergometersykkelen. Det ble ikke påvist noen sammenheng mellom muskelstyrke og intelligens.

Hjernen består 100 milliarder (1011) nerveceller, og det totale antallet forbindelser i hjernen er omtrent 1015 som kan sammenlignes med antall blader i regnskogen i Amazonas. Vi mister hjerneceller hele tiden – 31 millioner per år som tilsvarer cirka 2% i løpet av et liv. Hippocampus har funksjoner knyttet til hukommelse og romlig orientering, og er spesielt utsatt for tap av nerveceller. De siste ti årene har det blitt klart at nye hjerneceller kan dannes. Det er her utholdenhetstrening kommer inn i bildet. Utholdenhetstrening øker dannelsen av nye nerveceller og kan motvirke aldersrelatert tap av nerveceller.

En gruppe eldre mennesker ble satt til utholdenhetstrening i en stor amerikansk undersøkelse. I løpet av et år økte treningsgruppa volumet av hippocampus med 2% mens kontrollgruppa reduserte volumet av hippocampus ytterligere. De som økte kondisjonen sin mest hadde også størst økning av hippocampus-volum. Effekten av større hippocampus førte til bedre hukommelse treningsgruppa. Den trolige årsaken til at utholdenhetstrening og ikke styrketrening virker på nydannelsen av nerveceller i hjernen er økningen av blodstrøm og dermed oksygen til hjernen.

Skrevet av Tomas Stølen, Postdoktor ved CERG. 


Spørsmål 13. des: Hvilken type trening har positiv virkning på intelligens og hukommelse?
Send inn svar her, og vinn en drømmedag hos CERG!

Advertisements
This entry was posted in Exercise, Fitness, Julekalender 2011, På norsk, Research, Science by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

3 thoughts on “13. des: Trening og intelligens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s