18. des: Forholdsregler for hjerneslag

Hjerneslag er i likhet med hjerteinfarkt og angina pectoris en sykdom som hvert år rammer mange. I ni av ti tilfeller skyldes hjerneslag tilstopping av en eller flere blodårer i hjernen, noe som gir plutselige lammelser. Tilstoppingen kan være et resultat av åreforkalkning i hjernens blodårer eller en blodpropp. Små “propper” eller embolier kan også føres med blodet til hjernen fra andre deler av kroppen.

Det å vite risikofaktorene for hjerneslag, følge din leges anbefalinger og etterstrebe en sunn livsstil er de beste forholdsreglene du kan følge for å unngå hjerneslag. Mye av de samme retningslinjene som gjelder for hjerneslag gjelder også for hjerte og karsykdommer:

  • Røykestopp
  • Overvekt er en viktig risikofaktor både for hjerte- og karsykdommer. Det er derfor viktig å redusere vekten som forebygging.
  • Alkohol kan være både gunstig for forebygging for hjerneslag men store mengder av alkohol vil kunne være med på å øke blodtrykk og øke risikoen for blodpropp og blødninger. Alkohol i små og moderate mengder har vist seg å øke mengden av det gode kolesterolet (HDL) samt også senke tendensen for blodproppdannelse.
  • Det er etterhvert etablert at økt fysisk aktivitet er viktig for god helse, og det er vist at fysisk aktivitet forebygger hjerneslag. Spesielt utholdenhetstrening har vist seg svært effektivt for å senke blodtrykk, øke nivået av det sunne kolestrolet (High density Lipoprotein, HDL) og bedre både hjerte og blodårefunksjon. Utholdenhetstrening øker aerob kapasitet, målt som maksimalt oksygenopptak. Økt maksimal oksygenopptak er godt korrelert med bedring i alle disse faktorene. Trening med høyintensitets intervalltrening (4×4 intervaller) er en god og gjennomprøvd metode for å øke det maksimale oksygenopptaket. Ved vår forskningsavdeling har vi svært gode resultater både fra vanlig friske personer og fra pasienter med hjerte- og karsykdommer.

Ved hjerneslag er det svært viktig å komme raskt til behandling. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en fine retningslinjer for hvordan man tidlig kan oppdage eventuelle hjerneslag og komme raskt til behandling: Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer meget raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere FAST-symptomer:

  • Facialis-parese (F) – ansiktslammelse
  • Armparese (A) – lammelse i en arm
  • Språkforstyrrelse (S) – for eksempel ordletingsproblemer
  • Taleforstyrrelse (T) – dysartri, utydelig tale

Dersom det foreligger ett eller flere FAST-symptomer, anbefales du/dere å ta kontakt med sykehus/lege for innleggelse.

Retningslinjene og infobrosjyre fra helsedirektoratet finner dere her.

Skrevet av Morten Andre Høydal, Forsker ved Nasjonalforeningen for Folkehelsen og CERG. 


Spørsmål 18. des: Hva er det viktigst å gjøre hvis noen får hjerneslag?
Send inn svar her, og vinn en drømmedag hos CERG!

This entry was posted in Cardiovascular disease, Fitness, Julekalender 2011, Lifestyle, På norsk, Public health by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s