Eldrebølgen kommer

Andelen eldre øker ikke bare i Norge, men i hele den vestlige verden. Tall fra helsedepartementet viser at fra 2010 til 2040 vil det være en dobling i antall eldre over 67 år (se figur 1). Denne utviklingen byr på store utfordringer i eldreomsorgen, fordi rekrutteringen til pleie- og omsorgsgrupper ikke øker i takt med sykdomsutviklingen hos eldre.

Figur 1. Antall eldre over 67 år i Norge (Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, "Omsorg for fremtiden")

Beregninger fra Trondheim kommune viser at for å opprettholde dagens standard i eldreomsorgen må rekrutteringen til omsorgsyrker øke fra dagens 7% til opp mot 25%. Det betyr altså en tredobling av rekrutteringen til pleie- og omsorgsyrker i løpet av de neste tjue årene. Framtidens behov for omsorg og pleie er i stor grad avhengig av hvor syke de eldre kommer til å være; risikoen for funksjonshemming og sykdommer som type 2 diabetes, kreft, KOLS og psykiske plager øker med alderen.

Eldrebølgen som kommer vil kreve omorganisering av hele helse- og omsorgtjenesten. For å møte utfordringen med flere eldre har forskningsrådet utformet en ny satsning innenfor dette området. Satsningen heter «Flere aktive og sunne år» og er den største i Forskningsrådets budsjettforslag for 2013. Forebyggende tiltak som bedrer helsen, og evnen til å klare seg selv, blir i flere rapporter trukket fram som en av de viktigste løsningene.

I tråd med tiden vil en av de store satsningene fra CERG dette året være oppstarten av eldrestudien “GENERASJON 100.” Målet for prosjektet er å kunne besvare om trening, og i så fall hvilken type trening, som har best effekt på flere av de store helseproblemene i den eldre befolkningen i Norge. Samtidig som det er et forskningsprosjekt, vil det være et helseforetak i Trondheim kommune fordi alle mellom 70-75 år, som kan trene, vil bli invitert til å være med i studien. Data fra denne studien vil forhåpentligvis bidra til bedre forståelsen og gi eksempler på mulige løsninger for hvordan eldre kan eldes bedre.

Skrevet av Dorthe Stensvold, Postdoktor ved CERG.

This entry was posted in Aging, Cardiovascular disease, Exercise, Fitness, Lifestyle, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s