Trening etter kreft

I en artikkel publisert 31. januar i BMJ tar Daniel Fong og kollegaer for seg 34 tidligere randomiserte kontrollerte studier som ser på effekten av fysisk aktivitet etter avsluttet kreftbehandling.

22 av studiene så på brystkreftpasienter, og hos disse fant de at fysisk aktivitet har en positiv effekt på bl.a. kroppssammensetning, psykisk helse, og livskvalitet. Når man så på alle pasientene uavhengig av krefttype var fysisk aktivitet assosiert med en reduksjon i BMI og kroppsvekt, økt oksygenopptak, økt styrkeevne og forbedret livskvalitet.

Vi har tidligere omtalt forskning som viser at trening har en mulig forebyggende effekt mot aggressiv prostatakreft, men i denne studien ser man på rehabilitering etter avsluttet behandling. Forfatterne forklarer at selv om kreftbehandling selvsagt er kjempeviktig for å forlenge livet etter en kreftdiagnose er det dessverre vanlig at behandlingen er slitsom og reduserer fysisk aktivitetsnivå og livskvalitet hos pasientene. Dette gjør det vanskeligere for kreftpasienter å komme tilbake til en normal hverdag etter avsluttet behandling.

Til syvende og sist handler det om livskvalitet.
Exercise in Medicine-seminaret vårt i desember poengterte Steven Blair (riktig nok i en annen kontekst) at det kanskje ikke egentlig spiller noen rolle om trening ikke helbreder folk så lenge det forbedrer livskvaliteten deres. Derfor kan trening være en viktig del av rehabiliteringen etter kreftbehandling – uavhengig av om det har noen direkte effekt på livslengde – ettersom det forbedrer trivsel. Det er jo kjent at trening fører til at kroppen frigir ”lykkestoffer,” og dette kan både folk flest, folk med mild til moderat depresjon og nå også kreftpasienter ha stor glede av!

Skrevet av Hanna Sofie Ellingsen ved CERG.

This entry was posted in Cancer, Exercise, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s