Tyggis mot øreinfeksjoner?

Etter at mildværet kom tilbake til Trondheim i går med sørpe, is og veikaos virker det som kulda kanskje er i ferd med å gi litt slipp noen dager. Men forkjølelsessesongen forblir og det betyr at barna fortsatt kan få med seg noe fanteri hjem fra skole eller barnehage. Men kanskje kan et nytt “kjerringråd” – nemlig å tygge sukkerfri tyggegummi – nå redusere risikoen for øreinfeksjon?

I en reviewartikkel viser Azarpazhooh og kolleger at xylitol kan redusere forekomsten av akutte ørebetennelser hos barn med 25%. Xylitol er et tannskyddende søtningsmiddel og finnes i de fleste tyggegummier, samt pastiller og mange andre sukkerfrie godter. Forskerne så på fire randomiserte studier hvor man sammenlignet xylitol mot placebo eller ingen behandling, og fant at det var god effekt hos friske barn uansett om xylitolen ble administrert som tyggegummi eller pastiller. Derimot hadde det ingen effekt hvis man allerede hadde en luftveisinfeksjon.

Ettersom funnene var basert på få studier trengs det fortsatt mer forskning før man kan gi en endelig anbefaling av xylitol som forebyggende behandling, men om effekten kan bekreftes er funnet potensielt av stor samfunnsnyttig verdi. Øreinfeksjoner plager svært mange barn hvert år, og er den vanligste årsaken til legebesøk og forskrift av antibiotika. Infeksjonen forårsakes ofte av pneumokokk- eller influensabakterier (S. pneumoniae og H. influenzae), og Azarpazhooh viser til forsøk med cellekultur av nese-halsceller for å forklare resultatene. Det er nemlig vist at pneumokokk og influensabakteriene binder seg dårligere til nasopharynx-celler etter at cellene behandles med xylitol. Når bakteriene ikke klarer å binde seg ordentlig reduseres dermed infeksjonsrisikoen.

I motsetning til mange andre sykdomsforårsakende bakterier finnes pneumokokkbakterier også hos friske, og ved internasjonale studier har man funnet at opp til 60% av førskolebarn bærer bakterien. Det er først når immunsystemet eller nasopharynx-cellene allerede er svekket (f.eks. av en luftveisinfeksjon) at pneumokokkene ser sitt snitt til å infisere. Det finnes vaksiner mot noen slags pneumokokker, og etterhvert vil småbarn i Norge kanskje også vaksineres mot dem, som vil virke forebyggende mot ørebetennelser.

Skrevet av Hanna Sofie Ellingsen ved CERG.

This entry was posted in Diet, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s