10 mill. kroner til hjerteforskning ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening!

Selv om det har vært en stillere uke på bloggen betyr det ikke at ting står stille ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening… Tvert imot!

I går fikk vi vite at Forskningsrådet har bevilget ytterlige 10 millioner kroner til hjerte-karforskning ved CERG. Midlene går til prosjektet “Treatment of heart failure through exercise training” som kommer til å starte senere i år og vare til og med 2015. Hurra! 😀

Det har også vært en jevn strøm av mediesaker med folk fra CERG den siste uken:

Tilslutt kan vi litt kryptisk meddele at det snart kommer noe nytt og spennende på nettsiden vår, så følg med for mer informasjon! 😉

This entry was posted in Cardiovascular disease, Media, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s