Trening og døgnrytme

Har det noe å si når på døgnet man tar treningsøkten? Og påvirker trening nattesøvnen? Vi har alle en innebygget biologisk klokke som endrer ulike fysiologiske prosesser gjennom døgnet og som tilpasser døgnrytmen vår i forhold til ytre faktorer som blant annet lys, mørke og aktivitetsnivå. Blodtrykk og hvilepuls topper seg for eksempel på morgenen nå vi står opp, mens hvilemetabolismen når toppen utover ettermiddagen.

Man vet lite om det har noe å si for treningseffekten når på døgnet man legger treningen. Rowland og medarbeidere undersøkte dette på en gruppe unge friske menn som gjennomførte sykkeltrening på morgen og sen ettermiddag. Deltakerne oppnådde like høy maksimal puls,  maksimalt oksygenopptak og like stort hjerteslagvolum under treningsøktene på morgen som på ettermiddag/kveld. En konkluderte med at det ikke hadde noe å si når på døgnet treningen foregikk , resultatene ble det samme for den enkelte person uansett.

Passos og medarbeidere publiserte en artikkel hvor de undersøkte pasienter som slet med kroniske søvnvansker. De fant ut at trening medførte både kortere innsovningstid og bedre søvnkvalitet, samt at personene følte seg mer uthvilt om morgenen når de våknet. Forsøkspersonene hadde også mindre tendens til å våkne i løpet av natten etter at de begynte å trene.

Treningsprogrammet bestod av 50 minutter moderat trening på tredemølle. De fant ingen forskjell i søvneffekt i forhold til om treningen hadde foregått på morgenen eller på sen ettermiddagstid. En annen god nyhet er at de også opplevde mindre engstelse, humørforstyrrelser og depresjon, også dette uavhengig av tidspunktet på døgnet treningen hadde foregått. Kort sagt er det vel bare å stå på når det måtte passe!

Skrevet av Katrine Hordnes, Stipendiat ved CERG.

This entry was posted in Exercise, Fitness, Lifestyle, På norsk, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s