Oppskriften til et lengre liv

Rett etter andre verdenskrig fikk den britiske forskeren Jeremy Morris en mistanke om at sykeligheten og dødeligheten hos Londons bussbetjente var ujevnt fordelt. Ideen var at konduktørene, som var på farten i bussen gjennom hele arbeidsdagen, hadde lavere forekomst av hjerteinfarkt og levde lengre enn bussjåførene som satt stille i førersetet. Og ganske riktig viste det seg at dette stemte, ikke bare blant busspersonell, men også i andre aktive og inaktive yrker var det en klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og dødelighet. Dr. Morris hadde dermed påpekt, for første gang, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og redusert dødelighet.

I dag, over 60 år senere, er denne sammenhengen grundig dokumentert. Dessuten er ikke bare personer som er fysisk aktive, men også personer med god kondisjon, mer levedyktige enn sine medborgere som har dårligere kondisjon. Professor Steven Blair fra USA har i en rekke studier vist at den fysiske kapasiteten kan forutsi hvor lenge man lever, uavhengig av om man har noen kilo for mye å dra på eller ikke. En god nyhet er at kondisjonen er mulig å forbedre relativt raskt, og at denne endringen igjen er gunstig for økt estimert livslengde. Professor Blair (som selv er rimelig overvektig, men trener) har nemlig vist at ved å endre fysisk kapasitet til det bedre, også i godt voksen alder, så reduseres risikoen for å dø markant.

Hvordan bedrer man så den fysiske kapasiteten? Nyere studier gjennomført ved KG. Jebsen – Senter for hjertetrening ved NTNU i Trondheim viser at trening med høy intensitet er spesielt velegnet for å bedre formen både hos friske og hjertesyke. Intervalltrening der du blir godt andpusten stimulerer til bedre helse, samt bedrer hjertets arbeidsevne. Risikoen for hjerterelaterte komplikasjoner er generelt litt høyere under trening, men sammenlignet med inaktive er denne risikoen kraftig redusert hos individer som allerede er fysisk aktive. Dette er et godt argument for å få på seg joggeskoene!

Neste spørsmål blir da om det ikke er veldig risikabelt å trene på høy intensitet hvis man er hjertesyk, for eksempel for pasienter som har trange blodårer til hjertet? Nye funn tyder imidlertid på at det både er trygt og veldig virkningsfullt å trene slik at man blir andpusten – for alle. Så blant alle kurene for et langt og frisk liv fremstår fysisk aktivitet som den største vidunderkuren av dem alle. Dessuten er den gratis.

Skrevet av Øivind Rognmo, nestleder ved K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider

This entry was posted in Aging, Cardiovascular disease, Exercise, Fitness, Lifestyle, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s