Venter du fortsatt på “treningspillen”?

I høst anerkjente generalforsamlingen i FN at det økende omfanget av kroniske sykdommer som diabetes, hjerte-karlidelser, lungesykdommer og enkelte krefttyper er en global krise. Inaktivitet er vist å være en direkte årsak til en stor del av den økende forekomsten av disse sykdommene, samtidig som et lavt aktivitetsnivå også påvirker andre underliggende risikofaktorer som overvekt, høyt blodtrykk, insulinresistens og høye kolesterolverdier.

Det er vel dokumentert at trening og fysisk aktivitet kan forebygge alle de nevnte tilstandene, men bare 10-20 % av befolkningen i vestlige land etterlever myndighetenes anbefalinger til fysisk aktivitet. På tross av dette potensialet er mye av fokuset i forebyggende arbeid fortsatt rettet mot effektiv medisinering. I USA har de største legemiddelfirmaene brukt i størrelsesorden 400 milliarder dollar på forskning på forebyggende medikamenter de siste 15 årene. Også i Norge er en stor del av doblingen i statlige helseutgifter det siste tiåret knyttet til økt bruk av medisiner som skal forebygge konsekvensene av en inaktiv livsstil.

To av verdens fremste forskere på fysisk aktivitet og helse, James Herbèrt og Steven Blair, beskrev nylig legemiddelindustriens innvirkning på forebygging og generell folkehelse som “oppsiktsvekkende mislykket” ettersom forekomsten av fedme og livsstilsrelaterte lidelser øker i takt med at nye lovende medikamenter pøses inn på markedet. Forskerne stiller også spørsmål ved hva som skjer med et samfunn når folk blir fortalt at det finnes medikamenter som kurerer nær sagt alle problemer. De frykter at svaret ligger i den dramatiske økningen vi ser i psykiske lidelser som angst og depresjon, samt smerter, søvnproblemer, feilernæring og overvekt.

Den dokumenterte og omfattende positive virkningen av fysisk aktivitet gjør at det jobbes iherdig og seriøst med å fremskaffe medikamenter som kan erstatte eller etterligne disse effektene. Flere har påstått at de er nær en løsning, noe som har medført store medieoppslag. Et kjapt google-søk gir ca. 50.000 treff på “exercise pill ” – de fleste fra amerikansk media som forskutterer nyheten som mange synes å vente på. Problemet er at disse lovende studiene kun påviser 1-2 av de tjuetalls positive effektene som er dokumentert ved fysisk aktivitet. I tillegg er stoffene kun testet på mus og man vet ingenting om effekten på mennesker, eventuelle langtidseffekter eller bivirkninger.

Det er altså en lang vei å gå, og en slik enkel vidunderkur i pilleform vil neppe fremskaffes i vår levetid. Det å bruke kroppen og anstrenge seg fysisk er en så fundamentalt for mennesket at det vanskelig kan erstattes. Inntil nylig var disse egenskapene livsviktige i kampen om mat og ressurser, og mot naturkreftene. De samme genene bærer vi med oss i dag, og derfor er regelmessig fysisk aktivitet nødvendig for optimalt vedlikehold av nær sagt alle kroppens organer, selv om samfunnets krav til aktivitet er nesten eliminert. Sannsynligvis kan bare evolusjonen gjøre oss motstandsdyktige mot de negative effektene av inaktivitet – et scenario som neppe er ønskelig.

Økt fysisk aktivitet er trolig den beste og rimeligste resepten vi har for å løse de utfordringene vi står ovenfor. Med resepten følger en betydelig egenandel i form av motivasjon og innsats, men mulige bivirkninger er en følelse av mestring og tiltro til egne muligheter til å påvirke egen helse.

Forskning på hvordan vi kan imitere enkelte av effektene av fysisk trening med medikamenter er potensielt viktig for mange grupper som av ulike grunner ikke kan drive fysisk aktivitet eller ikke responderer på dette. Men noen løsning for folkehelsa er det neppe.

Skrevet av Bjarne Nes, Stipendiat ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s