Sukkerholdig brus øker risikoen for hjerteinfarkt

Ifølge Helsedirektoratet drakk nordmenn 65 liter sukkerholdig brus per innbygger i 2010, noe som gjør at vi i gjennomsnitt drikker ca. 6 kilo sukker per år.

Det er velkjent at et stort inntak av sukkerholdig brus gjør at du går opp i vekt, og øker risikoen for å utvikle diabetes type 2. I en nylig publisert studie i det medisinske tidsskriftet Circulation blir det i tillegg vist en sammenheng mellom det å drikke sukkerholdig brus og økt risiko for å utvikle hjertesykdom.

I studien som kalles “The Health Professional Follow-up Study ble over 50 000 mannlige helsearbeidere (tannleger, farmasøyter, veterinærer etc.) mellom 47-70 år fulgt fra 1986 til 2008. Hvert fjerde år svarte deltakerne på et spørreskjema med spørsmål om matvaner, helse og livsstil, og i tillegg ble det ved noen tilfeller tatt blodprøver av deltakerne.

Studien viser at sukkerholdig brus øker risikoen for å få hjerte-karsykdom som hjerteinfarkt. Deltakerne ble delt inn i 4 grupper etter hvor mye sukkerholdig brus de drakk; drikker aldri brus, drikker brus 2 ganger i måneden, drikker brus 1-4 ganger i uken, eller drikker brus 4,5-7,5 ganger i uken. Studien viste at de som oppgav at de drakk sukkerholdig brus 4,5-7,5 ganger i uken hadde 20 % høyere risiko for å utvikle hjerteinfarkt som de som oppgav at de aldri drakk brus. I tillegg var det slik at risikoen for å få hjerteinfarkt økte med 19 % for hvert ytterligere glass eller boks (355ml) med sukkerholdig brus disse personene drakk hver dag.

Forskerne korrigerte for de “vanlige” risikofaktorene for å utvikle hjertekarsykdom, som inaktivitet, røyking, alkohol, familiehistorikk med hjertesykdom, fettstoffer i blodet, blodtrykk og BMI, i tillegg til totalt energiinntak, bruk av vitaminer og et sunt kosthold. Med andre ord kan man si med temmelig stor sikkerhet at det faktisk var brusen som gjorde utslaget.

Forskerne var også interessert i den underliggende mekanismen. Forfatterne fant at personene som drakk sukkerholdig brus hadde en økning i fettstoffer i blodet, samt høyere verdier av faktorer som indikerer en betennelsesreaksjon. De diskuterer derfor om et høyt sukkerinntak kan føre til hjerteinfarkt fordi man får et høyt blodsukker, høy energiomsetning og stor produksjon av frie radikaler fra energiomsetningen. Dette øker betennelsesprosesser i karsystemet, som er en kjent risikofaktor for å utvikle hjerteinfarkt.

Så hvor mye brus kan du egentlig drikke? I denne studien var det i motsetning til tidligere studier ingen sammenheng mellom det å drikke brus uten sukker og faren for å utvikle hjerteinfarkt. Den Amerikanske hjerteforeningen (AHA) anbefaler at inntaket av sukkerholdig brus ikke overstiger 3 bokser med brus i uken, som tilsvarer et energiinntak fra sukker på opptil 450 Kcal per uke.

Skrevet av Trine Karlsen, Post doktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Diet, Lifestyle, Obesity, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s