Ønsker du å leve lenger? Sjekk hvilepulsen!

Hvilepuls er et enkelt og lett tilgjengelig klinisk mål som kan predikere hjerte-karsykdom og en for tidlig død.  I antikken var hvilepuls bokstavelig talt forskjellen på liv og død; man brukte dens tilstedeværelse eller uteblivelse for å fastsette om døden hadde inntruffet. I dag er situasjonen en helt annen. Selv om hvilepuls fortsatt er et viktig mål på helsetilstanden – og sammen med blodtrykk, åndedrett og kroppstemperatur er et tegn på om man er i live – tar få hensyn til dens betydning.

Hvilepulsen ligger normalt på mellom 60 og 70 slag i minuttet, men avhenger av livsstil, fysisk aktivitet og genetikk. En hvilepuls på over 85 slag i minuttet er et faretegn. En studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viste at en økning på ti pulsslag i minuttet kan øke risikoen for å dø av hjerteinfarkt med 18 prosent hos kvinner under 70 år. Den tilsvarende økningen hos menn er på 10 prosent.

Endringer i hvilepuls over tid kan også si mye om helse og sykdomsrisiko. En forskningsstudie fra K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening viste at risikoen for hjerteinfarkt dobles dersom hvilepulsen øker med 15 slag i minuttet over en tiårsperiode. Videre viste studien at en nedgang i puls over tid reduserer risikoen for tidlig død. Derfor er det viktig å sjekke hvilepulsen, ikke minst for å fange opp uoppdaget hjerte-karrisiko.

Risikofaktor som kan påvirkes
Den gode nyheten er at hvilepuls er en risikofaktor som du kan påvirke. Trening og regelmessig fysisk aktivitet er vanligvis assosiert med lav hvilepuls, og personer som driver med utholdenhetsidrett kan ha en hvilepuls på rundt 40-50 slag i minuttet. Særlig for kvinner reduseres risikoen med for høy hvilepuls ved økt fysisk aktivitet.

I tillegg til fysisk form bestemmes hvilepulsen også av andre faktorer som for eksempel diett, stress, medisiner, genetikk og miljø. Selv om flere av disse faktorene er modifiserbare skiller fysikk aktivitet seg ut som den viktigste. Kondisjonstrening bør derfor anbefales som medisin mot for høy hvilepuls hos friske personer.

Sjekk selv!
Vi anbefaler å sjekke hvilepulsen en gang i blant, og dette er enkelt å gjøre selv: Sitt ned og ta det helt med ro i 5-10 minutter. Hold pekefinger og langfinger mot pulsåren på halsen, og tell slagene i ett minutt (eller i 30 sekunder og gang med to). For å være sikker på at målet ditt er presist kan du gjerne gjenta det etter et par dager.

Skrevet av Javaid Nauman, Postdoktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider. 

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, Fitness, HUNT, Lifestyle, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s