CERG på Schrödingers katt

Fikk du med deg Schrödingers katt forrige uke? 19.04 ble CERG-forskere Arnt Erik Tjønna og Anja Bye intervjuet om kondisgener og hvorvidt kondisjon og treningsrespons er medfødt. Se hele innslaget på NRK nett-tv.

Forskjellige studier har vist at mellom 10-20 % av befolkningen er “non-respondere” på trening, hvilket vil si at det maksimale oksygenopptaket (et mål på kondisjon) ikke øker når man trener. Men som Anja forklarer til Schrödingers katt er det likevel god grunn til å trene hvis du skulle være så uheldig å befinne deg i denne gruppen.

En annen internasjonalt berømt forsker på dette feltet er genetikkprofessor Claude Bouchard. Han var i Norge før jul på CERGs “Seminar on Exercise in Medicine,” og er i den sammenheng også intervjuet av NRK.

This entry was posted in Fitness, Genetics, Media, På norsk, Seminars/Conferences, Video by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s