Trening og avhengighet: både mot narkotika og usunn mat?

Fedme og overvekt er som kjent et betydelig og økende problem i mange deler av verden, og utgjør en stor utfordring for den globale helsen. Økt fokus på å forstå årsaker og konsekvenser av overvekt har gjort at forskere nå vet mer om hvorfor det kan være så vanskelig å snu denne trenden. Blant annet finnes det flere paralleller mellom avhengighet til narkotiske stoffer og avhengighet til andre produkter, som for eksempel sukkerholdig eller fet mat. Avhengigheten fortoner seg nokså likt med sug etter produktet, nedsatt atferdskontroll og toleranse, høyt forbruk og stort tilbakefall etter avvenning.

Samme nervenettverk i hjernen
Et av fellestrekkene for avhengigheten til ulike narkotiske stoffer og visse typer usunn mat, er at begge aktiverer belønningssystemer som fører til plastisitet (endringer) i de samme nervenettverkene i det mesolimbiske system i hjernen vår. Dette systemet er involvert i regulering av lystfølelse, belønning, motivasjon, samt avhengighetsutvikling hos både mennesker og dyr.

Endringer i dette området er observert både hos narkotika-avhengige og overvektige. Naturlige belønninger som mat gir altså lignende aktivitet i hjernen som enkelte narkotiske stoffene, men i svakere grad hos de fleste av oss. Hos noen individer vil imidlertid denne endringen av nerveaktivitet føre til at de kan utvikle en avhengighet til naturlige belønninger som mat.

Trening en belønning i seg selv
Den gode nyheten er at dyreforsøk har vist at trening kan motvirke effekten av avhengighet til både narkotika og usunn mat. Hos rotter med fri tilgang til morfin, alkohol og kokain, har både søken etter og inntak av disse stoffene gått ned når dyrene har hatt tilgang til løpehjul slik at de har fått trent. I tillegg er det vist at løpingen kan minke preferansen for naturlige belønninger som sukkerholdig og fet mat.

Tilgangen til løpehjulet (og dermed trening) har vist seg å være en belønning i seg selv for dyrene, og noen forskere har faktisk sett at trening kan utkonkurrere narkotika helt i tilfeller der begge deler er tilgjengelig samtidig. Ved å undersøke hjernen til disse dyrene har forskerne sett at trening fører til endringer som virker motsatt av de som fremkalles av narkotika i noen deler av hjernen, og dermed senker narkotika-søkende atferd. Samtidig vil trening føre til de samme endringene i det mesolimbiske system (lystfølelse, belønning) som narkotika og sukkerholdig og fet mat, og slik gi en belønning i seg selv.

I tillegg har det vist seg at under abstinensperioder der avhengige dyr ikke får tilgang til narkotika lenger har dyrene som får trene færre forsøk på å finne narkotika. Samtidig fører tilbaketrekking av treningsmuligheter (løpehjul) til abstinensreaksjoner hos dyrene, tilsvarende de for narkotikaabstinens.

Også mot usunn mat?
Konklusjonen fra forskerne er at dyr som har mulighet til å trene bruker mindre narkotika, til tross for fri tilgang. De viser også mindre narkotika-søkende atferd, abstinensreaksjoner og tilbakefall enn de som ikke har mulighet til å trene. Det finnes færre data på trening og avhengighet hos mennesker, men studier på røyke-kuttere har vist at trening reduserer både abstinenssymptomer og tilbakefall. I tillegg har narkotika-avvenningsprogrammer med trening vist samme trend.

Det er fremdeles lite kunnskap om effekten av trening på avhengighet av usunn mat hos mennesker, men forsøkene på dyr, samt sammenhengen mellom narkotika- og matavhengighet kan tyde på at trening ville være et effektivt virkemiddel også her.

Så går det selvfølgelig an å bli avhengig av trening også, men det er en annen historie.

Skrevet av Kari Jørgensen, Post doktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Diet, Exercise, Lifestyle, Motivation, Obesity, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s