Metabolsk syndrom – vår tids viktigste livsstilssykdom?

Det går nesten ikke en dag uten at vi kan lese i avisene at det norske folket er alt for overvektig, at mange lider av livsstilsdiabetes, har for høyt blodtrykk, har for mye av det ugunstige fettet i kroppen og for lite av de gode fettstoffene. Det er ganske opplagt for de fleste av oss at dette ikke er en gunstig utvikling, særlig når vi vet at hver enkelt av disse faktorene øker risikoen for en for tidlig død som følge av hjerte-karsykdommer. Men hva skjer når man ikke bare har en, men flere risikofaktorer?

Metabolsk syndrom kjennetegnes ved en opphopning av risikofaktorer som øker sannsynligheten for hjerte-karsykdom, som bl.a. for mye bukfett, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og høyt innhold av triglyserider i blodet. Flere studier viser at denne fellesgrupperingen av mange risikofaktorer gir en sterkere prediktor for en tidlig død av hjerte-karrelaterte lidelser enn å vurdere risikoen ved hver faktor for seg.

Vi vet at utholdenhetstrening bedrer hjerte-karfunksjon. Samtidig som den fysiske kapasiteten øker, skjer det også sentrale og perifere tilpasninger i hjerte-karsystemet. Disse endringene omfatter økt kondisjon, bedre hjerte-karfunksjon, forbedret blodfettprofil og en overflod av små blodårer, mitokondrier og metabolske enzymer til økt energiomsetning. Flere av disse faktorene er tilknyttet metabolsk syndrom.

Ettersom risikoen for død av hjerte-karlidelser er høyere hos personer med metabolsk syndrom er interessen for effektiv behandling stor. Det virker som fysisk aktivitet er en effektiv bidragsyter for å redusere risikofaktorer knyttet til metabolsk syndrom, men ingen gode, store studier har enda dokumentert bidraget som trening gir for å redusere forekomsten av metabolsk syndrom. I tillegg gjenstår det også å finne det optimale treningsregimet.

Stor samfunnsøkonomisk kostnad
I følge Helsedirektoratet møter kun 15 % av befolkningen dagens anbefalinger for moderat fysisk aktivitet. Det er derfor ikke overraskende at dette ikke ser ut til å hindre syndromet i å nå pandemiske nivåer. En ny studie fra USA viser at fedme nå utgjør nesten 21 prosent av amerikanske helsekostnader – mer enn dobbelt så mye som tidligere antatt. Hvis vi kan bruke fysisk aktivitet i forebyggingsarbeidet kan vi forvente store reduksjoner i helsekostnader.

Som Bjarne Nes skrev i et tidligere innlegg har der vært mange forsøk på å finne en vidunderpille som kan holde oss friske selv om vi bare sitter i godstolen, men dette er fortsatt langt fra virkeligheten. Hvis du har noen av risikofaktorene knyttet til metabolsk syndrom og er ivrig på å komme i gang med trening inviterer vi deg til å vurdere å bli med i en av studiene våre på trening og metabolsk syndrom.

Skrevet av Arnt Erik Tjønna, Post doktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Fitness, HUNT, Obesity, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “Metabolsk syndrom – vår tids viktigste livsstilssykdom?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s