Gravid? Enda en grunn til å trene!

Kunstner: Martine Moholdt (5 år)

Å være fysisk aktiv er en viktig del av det å ha god helse. Fysisk aktivitet er spesielt viktig i svangerskapet siden gravide som trener blant annet har mindre risiko for å få svangerskapsdiabetes (dvs. unormal regulering av blodsukkernivå). Trening kan også motvirke at man legger på seg for mye i svangerskapet, noe som er forbundet med økt risiko for svangerskapskomplikasjoner, og som kan resultere i livslang overvekt eller fedme.

De gjeldende retningslinjene for fysisk aktivitet i svangerskapet sier at gravide bør være fysisk aktiv med moderat intensitet i 30 minutter eller mer de fleste dagene i uka. Tidligere ble det sagt at kun de som hadde trent før de ble gravide skulle trene i svangerskapet. Nå har man endret dette til at alle friske gravide bør trene, uavhengig av om man har trent tidligere. Det er viktig å huske at det samme gjelder for gravide som for alle andre: litt er bedre enn ingenting!

Spis for en – tren for to
Det er flere som mener at tida i fosterlivet er av stor betydning for hvordan man får det senere i livet. Teorier om såkalt «fetal origins», det vil si «med opphav i fosterlivet», går ut på at de ni månedene i mors liv er den perioden som har mest å si for blant annet mottakelighet for sykdom, appetitt, intelligens, temperament og stoffskifte. Litteratur og forskning omkring dette har eksplodert de siste 10-15 åra, og man kan finne referanser på at blant annet kardiovaskulære sykdommer, diabetes og fedme har opphav i fosterlivet (se f.eks. Barker 2007).

Tidligere het det at man skulle spise for to når man var gravid. Det er imidlertid vist at det å legge på seg mye i svangerskapet er forbundet med økt risiko for at barnet blir overvektig, både som 3-åring og som ungdom. Noen forskere mener faktisk at miljøet i magen er viktigere enn genene når det gjelder utvikling av fedme hos barnet. Det kan selvfølgelig føles litt skummelt at mye blir bestemt så tidlig i livet. Samtidig gir dette muligheter for å forebygge på et tidlig tidspunkt.    

Typer trening og treningsintensitet
Hvis du ikke har noen spesielle komplikasjoner i svangerskapet, kan du trene nesten hvordan som helst. Både utholdenhetstrening og styrketrening er bra for gravide. Noen aktiviteter er imidlertid ikke anbefalt; de som gir fare for støt mot magen ( ballspill, boksing), fare for fall (alpint, turn) dykking, og trening i høy temperatur.

Gravide anbefales å trene med moderat intensitet. Du skal kjenne at du trener; bli svett og litt andpusten. Vi har foreløpig ikke nok kunnskap om effekter av trening med høy intensitet i svangerskapet, men det er mulig at slik trening kan redusere blodtilførselen til fosteret under treninga. Da snakker vi om trening hvor du jobber så hardt at det er vanskelig å snakke. Siden pulsmåling er en usikker metode for å måle intensitet når du er gravid, er det bedre å bruke opplevd anstrengelse som mål. Det er spesielt viktig for gravide å drikke godt under trening og å unngå overoppheting.

Overvektig og gravid?
Både det å være overvektig før graviditet, og det å legge på seg mye i løpet av svangerskapet, er forbundet med økt risiko for en rekke uheldige utfall for både mor og barn. Vi vet at gravide som er fysisk aktive har redusert forekomst av komplikasjoner ved fødselen, opplever enklere svangerskap og er sjeldnere deprimerte. Vi mangler imidlertid gode studier på effekter av regelmessig trening i svangerskapet hos kvinner som er overvektige eller har fedme før de blir gravide.

Studien Exercise Training in Pregnancy for obese women (pdf) startet høsten 2010. Vi skal inkludere 150 kvinner med BMI lik eller over 28. Kvinnene blir tilfeldig fordelt til to grupper, en treningsgruppe og en kontrollgruppe. Alle som deltar får utvidet oppfølging i løpet av svangerskapet. Vi undersøker blant annet fysisk form, blodårefunksjon, hjertefunksjon, kroppssammensetning og blodsukkerregulering (glukosetoleranse) hos mor. Barnets hjertefunksjon blir også undersøkt, både i fosterlivet og etter fødsel.

Vi håper at resultatene vil gi oss kunnskap om effekter av regelmessig trening hos overvektige gravide. Ønskede effekter er redusert forekomst av svangerskapsdiabetes og av fødselskomplikasjoner, samt lavere vektøkning. Ta kontakt med trine.moholdt@ntnu.no (97098594) om du vil være med!

Skrevet av Trine Moholdt, Post Doktor ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s