Fysisk aktivitet etter operasjon – en stor takk til pasientene!

En uke sengeleie etter hjerteoperasjon, faste i flere dager etter tarmoperasjon og krykker hvis man vrikket ankelen – det var vanlig behandling i mange år. Heldigvis er det gjort store fremskritt de siste tiårene. For de aller fleste er det nå naturlig å komme seg på beina, få mat i magen og kaste krykkene så fort man klarer. For de fleste trøndere er det naturlig å sette seg på sengekanten dagen etter en stor operasjon og si “Det går likar no…” selv med slanger og dren stikkende ut av kroppen.

Tidlig fysisk aktivitet etter operasjon minsker faren for lungebetennelse ved at lungene fylles med luft og det naturlige slimet kan hostes opp. Det blir mindre fare for blodpropp i ben og lunger fordi blodet ikke samles i bena, men beveger seg raskere gjennom årene. Ved sengeleie taper man muskelstyrke, og man taper mest de første ukene. Samspillet mellom nerver og muskler forfaller ved sengeleie, og hos noen av de som blir liggende i ukesvis blir skadene så store at de ikke lar seg trene opp igjen.

For å komme tidlig i gang med fysisk aktivitet etter en operasjon må flere forutsetninger være oppfylt: en motivert pasient, skånsom operasjon, god smertelindring, trygge omgivelser og hjelp fra sykepleier eller fysioterapeut. Når alt klaffer kan man reise tidlig fra sykehuset, og komme raskt tilbake til sitt vanlige liv med daglige gjøremål, husarbeid og jobb. I India har faktisk noen pasienter blitt skrevet ut av sykehuset samme dag som de ble hjerteoperert!

På samme måte som hos friske bør vi se nærmere på noen sider av tidlig fysisk aktivitet etter en operasjon. I det siste har det vært mye oppmerksomhet omkring uheldige effekter ved trening, spesielt rundt forekomsten av atrieflimmer. Studier på trening etter hjerteoperasjon har både funnet økt og minsket forekomst av atrieflimmer. Svimmelhet og engstelse for å ta i for hardt er velkjent for oss som jobber med nyopererte pasienter, og det er mye man fortsatt ikke vet.

CERG forsker på effekten av trening hos friske, men også på virkningen av fysisk aktivitet hos de som nettopp har vært gjennom en hjerteoperasjon. Mange spørsmål er ubesvart i denne situasjonen: Bør man trene så hardt man klarer? Bør man ligge eller stå, eller er det nok å komme seg opp i en stol? Hvor mye væske trenger man å tilføre kroppen før trening? Hvor tidlig bør man begynne treningen? Hvem har rett og slett best nytte av å hvile seg?

For å studere disse spørsmålene er vi på CERG avhengige av den velviljen vi møter når vi spør om deltagelse i våre forskningsprosjekter. En stor takk til alle som stiller opp på trening, prøvetagning og målinger, til og med når det passer aller dårligst!

Skrevet av Hans Henrik Dedichen, Stipendiat ved CERG og Lege ved Avdeling for Thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, Fitness, Motivation, På norsk, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s