Sykkel- et fantastisk transportmiddel

Aside

Image

Fysisk aktivitet er avgjørende for god helse. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og risiko for hjerte- og karsykdommer, risiko for overvekt og fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettlidelser, og enkelte typer kreft. Dagens anbefalinger er 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag. En måte å sikre en tilstrekkelig fysisk aktiv hverdag på er å legge den fysiske aktiviteten inn i hverdagslivet. Hvorfor ikke bytte ut passiv transport med aktiv transport og ta sykkelen til jobb? En norsk studie har vist økning i viktige fysiologiske faktorer som maksimalt oksygenopptak og HDL-kolesterol (av den gode sorten) ved daglig sykling til og fra jobb i 12 måneder. Det er også vist at dødeligheten går ned (28 % lavere dødelighet) hos de som syklet til jobb sammenlignet med de som brukte passiv transport i form av bil eller buss etter å ha justert for annen fysisk aktivitet. Skulle du være i tvil om de fysiske fordelene ved å sykle så ta en titt på denne videosnutten.

Mange bruker mye tid hver dag i bilkø inn og ut av byen. Sykler man trenger man ikke å tenke på rushtrafikk! Mange av dem jeg kjenner som sykler, inkludert meg selv, har funnet ut at man faktisk bruker mindre tid om man velger sykkelen fremfor bilen. Når man kommer hjem  er man ferdig med dagens treningsøkt og kan bruke resten av ettermiddagen på andre gjøremål!

Å sykle er billig! Bytter du ut bilen med sykkel vil du garantert merke det på lommeboka. En sykkel trenger ikke koste alt for mye. I tillegg er vedlikeholdsutgiftene på en sykkel atskillig mye lavere enn på en bil, og drivstoffutgifter trenger man ikke tenke på. Det verste som skjer når man sykler er at man bruker mer drivstoff enn det man har tatt inn i løpet av dagen og dermed vil man gå ned i vekt.

Velger man sykkelen sparer man også miljøet. Nesten 60 % av alle daglige reiser er under 5 km.  Finansdepartementet oppgir på sine nettsider at om andelen daglige reiser på sykkel dobles fra 4 til 8 % anslås utslippene av CO2 å gå ned med ca. 140 000 tonn årlig.

Det er viktig at det legges til rette for sykling. Mange byer har gjort tiltak for å bedre sykkelvennligheten, men det er fortsatt langt igjen. Bevilgninger til økt utbygging av trygge sykkelveier og stier er avgjørende for trygg ferdsel på sykkel rundt om i Norges byer. Arbeidsgivere kan også være med å gjøre det lettere å sykle. Trygg sykkelparkering og gode dusjfasiliteter gjør det enklere å velge sykkelen. Enkelte arbeidsgivere har faktisk valgt å gi sine ansatte sykkelgodgjørelser for å få de til å velge sykkelen fremfor bilen! Ja, til flere slike arbeidsgivere!

De helsemessige gevinstene av å velge sykkel fremfor å ta bilen er høyere enn de potensielt skadelige effektene av økt eksponering for forurensning og trafikkulykker viser en nederlandsk studie. Om alle tar hensyn til hverandre i trafikken og følger trafikkreglene så skal det være plass til både syklister og bilister!

Tar du sjansen på å ta sykkelen i stedet for bilen i morgen? Det kan i verste fall føre til at du blir spreke, får bedre helse, sparer penger, bedrer miljøet, blir i bedre humør og blir mindre stresset.

God tur og husk sykkelhjelm!

Fuel running with honey

Humans’ love affair with honey began some 8000 years ago.   Ancient civilizations used it for everything, from sweetening cakes and cooking to embalming the dead.  Today honey is a valued commodity all over the world.  In Jewish culture it is a symbol of a New Year, in Hinduism it is one of the five elixirs of immortality and in the Middle East it is considered to be a source of health and nutrition.  Even honey as a word has entered every day vocabulary and is used to address those we love.

Nutritionally speaking honey is predominantly a carbohydrate, containing trace amounts of protein, vitamins, aroma compounds, polyphenols, minerals, enzymes and antioxidants. It has been shown to have antimicrobial, antiviral, antitumor, anti-mutagenic, anti-parasitory, anti-inflammatory and antioxidant properties.

Because of its high carbohydrate content honey is considered a perfect fuel for a recreational or a professional athlete.  Even Olympian runners of the ancient Greece used honey as a source of energy. It’s simple unrefined sugars are easily absorbed by the body.  Research shows honey to be one of the most effective energy producing carbohydrates to consume before exercise. The glycemic index of honey can range from 32 to 85, meaning that honey from different sources is absorbed by the body at a different rate depending on the sugar composition.  Typically, however, it takes about 15 minutes for the energy obtained by eating honey to reach your muscle. You can use it  as any other carbohydrate gel.  When running, to replenish glycogen stores, the body requires 30-60g of carbohydrates  every  hour.  Two to three tablespoons of honey consumed hourly should do the trick and keep your glycogen stores in tip top shape. If doing a marathon mix honey with some electrolyte powder and voila, you have created a homemade cheap alternative energy gel.  So next time when you go out for a run, try experimenting with different types of honey and find the one that works for you.

Honey for Nutrition and Health: A Review

Stefan Bogdanov, PhD, Tomislav Jurendic,  Robert Sieber, PhD and Peter Gallmann, PhD. J Am Coll Nutr December 2008 vol. 27, pp. 677-689

Written by Nina Zisko

Konkurranseløping – det er farlig det!?

foto: Marius Sunde Tvinnereim/Adressa.

Du trener kanskje minst to til tre ganger i uka og liker den befriende følelsen du får når du legger i vei med joggesko på beina. Muligheten til å kjenne at du gradvis blir du mer og mer bekymringsløs; ikke en forstyrrende telefon eller komplekse og utmattende hverdagstanker får tak på deg. Du gir deg hen til det ene; en stum beundring for menneskekroppens fantastiske mekanisme. Mer konkret: Fasinasjonen for de innøvde, kroppslige bevegelsene som bringer deg framover, nytelsen av at beina responderer på fartsøkninger. Kjenne at trening hjelper deg i vid forstand. Frihet, mestring og muligheter.

Denne stumme beundringen har kanskje sin make i det tilsynelatende motsatte, det sosiale. Det sosiale mennesket som har behov for å dele sine opplevelser og tanker – opplevelser og tanker som under fysisk anstrengelse har badet i endorfiner. Situasjonen er kanskje kjent: Du har satt deg et mål og deltatt i en løpskonkurranse, muligens kjent på spenningen før start, funnet din plass i feltet, registrert hvem som løper ved siden av deg, jobbet deg opp og ned bakkene og tenkt at snart er du i mål. Og så er du i mål, Yesss! roper du. Og så skjer det fantastiske. Du blir slik som mennesket kan være på sitt beste: Kroppen fylles av en fornøydhet, som du øser ut i fullt monn. Praten går veldig lett, du er glad og kommer fort i kontakt med mennesker du ikke kjenner. Komplimentene sitter løst og svette klemmer deles ut. Kan dette være noe for deg? Løpsbølgen er her. Sett deg mål – meld deg på et løp. Du vil trolig ikke angre.

God tur!

Skrevet av Ragnhild Røsbjørgen og Torill Rolfseng