Sykkel- et fantastisk transportmiddel

Image

Fysisk aktivitet er avgjørende for god helse. Det er en klar sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og risiko for hjerte- og karsykdommer, risiko for overvekt og fedme, diabetes type 2, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettlidelser, og enkelte typer kreft. Dagens anbefalinger er 30 minutter med moderat fysisk aktivitet hver dag. En måte å sikre en tilstrekkelig fysisk aktiv hverdag på er å legge den fysiske aktiviteten inn i hverdagslivet. Hvorfor ikke bytte ut passiv transport med aktiv transport og ta sykkelen til jobb? En norsk studie har vist økning i viktige fysiologiske faktorer som maksimalt oksygenopptak og HDL-kolesterol (av den gode sorten) ved daglig sykling til og fra jobb i 12 måneder. Det er også vist at dødeligheten går ned (28 % lavere dødelighet) hos de som syklet til jobb sammenlignet med de som brukte passiv transport i form av bil eller buss etter å ha justert for annen fysisk aktivitet. Skulle du være i tvil om de fysiske fordelene ved å sykle så ta en titt på denne videosnutten.

Mange bruker mye tid hver dag i bilkø inn og ut av byen. Sykler man trenger man ikke å tenke på rushtrafikk! Mange av dem jeg kjenner som sykler, inkludert meg selv, har funnet ut at man faktisk bruker mindre tid om man velger sykkelen fremfor bilen. Når man kommer hjem  er man ferdig med dagens treningsøkt og kan bruke resten av ettermiddagen på andre gjøremål!

Å sykle er billig! Bytter du ut bilen med sykkel vil du garantert merke det på lommeboka. En sykkel trenger ikke koste alt for mye. I tillegg er vedlikeholdsutgiftene på en sykkel atskillig mye lavere enn på en bil, og drivstoffutgifter trenger man ikke tenke på. Det verste som skjer når man sykler er at man bruker mer drivstoff enn det man har tatt inn i løpet av dagen og dermed vil man gå ned i vekt.

Velger man sykkelen sparer man også miljøet. Nesten 60 % av alle daglige reiser er under 5 km.  Finansdepartementet oppgir på sine nettsider at om andelen daglige reiser på sykkel dobles fra 4 til 8 % anslås utslippene av CO2 å gå ned med ca. 140 000 tonn årlig.

Det er viktig at det legges til rette for sykling. Mange byer har gjort tiltak for å bedre sykkelvennligheten, men det er fortsatt langt igjen. Bevilgninger til økt utbygging av trygge sykkelveier og stier er avgjørende for trygg ferdsel på sykkel rundt om i Norges byer. Arbeidsgivere kan også være med å gjøre det lettere å sykle. Trygg sykkelparkering og gode dusjfasiliteter gjør det enklere å velge sykkelen. Enkelte arbeidsgivere har faktisk valgt å gi sine ansatte sykkelgodgjørelser for å få de til å velge sykkelen fremfor bilen! Ja, til flere slike arbeidsgivere!

De helsemessige gevinstene av å velge sykkel fremfor å ta bilen er høyere enn de potensielt skadelige effektene av økt eksponering for forurensning og trafikkulykker viser en nederlandsk studie. Om alle tar hensyn til hverandre i trafikken og følger trafikkreglene så skal det være plass til både syklister og bilister!

Tar du sjansen på å ta sykkelen i stedet for bilen i morgen? Det kan i verste fall føre til at du blir spreke, får bedre helse, sparer penger, bedrer miljøet, blir i bedre humør og blir mindre stresset.

God tur og husk sykkelhjelm!

Advertisements
This entry was posted in Exercise, Lifestyle, På norsk and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s