Overvekt blant barn og unge

På verdensbasis er det en økende epidemi av både barnefedme og voksenfedme, hovedsakelig på grunn av usunn diett og mangel på fysisk aktivitet. Barnefedme er tredoblet mellom 1960 og 1990, om lag det dobbelte av økningen observert hos voksne. Fedme hos barn er uavhengig assosiert med nedsatt blodårefunksjon, redusert fysisk form, nedsatt insulin og glukosehåndtering og nedsatt hjertefunksjon

17-22 prosent av åtte-niåringer har overvekt eller fedme.

I Norge har til sammen 17 prosent av guttene og 22 prosent av jentene i tredjeklasse (gjennomsnitt 8,3 år) overvekt eller fedme. Under seks prosent av jenter og gutter i denne aldersgruppen har fedme, henholdsvis ca. fem prosent av guttene og tre prosent av jentene (Hovengen & Strand, 2011). Disse tallene er hentet fra Folkehelseinstituttets barnevekststudie i 2010

15-åringer: 13-14 prosent har overvekt eller fedme.

I 15-16-årsalderen er andelen med overvekt eller fedme til sammen om lag 13-14 prosent. Det viser Helsedirektoratets undersøkelse i 2005. Andelen med fedme var cirka fire prosent blant gutter og én prosent blant jenter.

Blant 15-åringer er det forholdsvis flere gutter enn jenter som er overvektige eller har fedme. Det er det motsatte av hva vi ser blant åtte-niåringer, da er det flest jenter som er overvektige.

Hva skal vi gjøre?
Som disse dataene viser trenger vi uten tvil bedre, forebygging og behandlings strategier for å forbedre helseeffekten og for å bremse den nåværende epidemien av overvekt. Det er vel kjent at fysisk aktivitet reduserer, men foreløpig ikke hindrer epidemien av fedme. Og til tross for de siste fremskritt omkring forståelsen av biologi som forbedrer hjerte -kar helse med trening, forblir flere spørsmål uløst. For eksempel, hva er det optimale programmet? Når bør du starte? hvem skal du foreskrive trening til? Hvilken trenings-intensitet er nødvendig og hvordan bør behandlingen utformes.

Tidligere erfaringer fra studier gjort hos CERG viser at ved å trene jevnlig i tre måneder normaliserer hjertefunksjonen hos overvektige ungdommer. Dette er ganske så oppsiktsvekkende funn og viser at det er ikke så mye som skal til for å se bedringer.

I studien trente de overvektige 4 x 4 intervalltrening to ganger i uken i 12 uker.

Innlegget er skrevet av Arnt Erik Tjønna, Postdoktor ved Cardiac Exercise Research Group, NTNU.

This entry was posted in 4x4, Exercise, Lifestyle, På norsk, Public health by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s