Meatfree Monday – for helse og miljø

I de siste tiårene har vi hatt en massiv vekst av kjøttforbruk i Norge, og i følge en rapport fra Helsedirektoratet, har vi gått fra å spise omtrent 50 kg kjøtt per person i 1980 til nesten 80 kg i 2010. Denne enorme veksten har sannsynligvis store effekter på helse og miljø. For å forsøke å bremse økningen i kjøttforbruk og forbedre folkehelsa oppfordrer helseeksperter til å spise vegetarisk mat minst en dag i uka. Konseptet «Meatfree Monday», ble opprinnelig lansert i USA for å forbedre forbrukernes helse, men har spredt seg til flere steder i Europa og resten av verden.

Pasta PrimaveraDessverre henger Norge noe etter når det gjelder utvalg av vegetariske matvarer i butikkene og på restauranter i forhold til mange andre land i verden. Heldigvis er dette noe politikerne nå ser ut til å ta tak i. Tidligere i høst vedtok Oslo bystyre at det skal legges til rette for valgmuligheter mellom kjøtt/fisk og vegetarmat i kommunens kantiner. Her følger noen gode grunner for å innføre «Meatfree Monday» også i din familie:

Helse: Det økte kjøttforbruket gjør at nordmenn får i seg for mye mettet fett. Flere studier viser at et kosthold uten eller med små mengder rødt kjøtt minker risikoen for hjerte- og karsykdommer og type-2 diabetes. Personer som spiser lite kjøtt har også lavere BMI og blodtrykk. Sammenhengen mellom kjøttinntak og kreft er ikke like godt bevist, men flere studier tyder på at mindre inntak av kjøtt kan redusere risiko for tarmkreft og brystkreft.

Miljø: Produksjon av kjøtt og andre animalske produkter står, ifølge Framtiden i Våre Hender, for omkring 18 prosent av de samlede klimagassutslippene og bidrar mer til den globale oppvarmingen enn hele transportsektoren. Beregninger antyder at hvis alle husstander i Norge hadde spist kun 1 pakke kjøttdeig mindre i måneden, ville det spart miljøet for CO2-utslipp tilsvarende det årlige utslippet fra omtrent 60 000 privatbiler.

Så med dette vil jeg anbefale alle sammen å innføre Meatfree Monday og i tillegg huske å invitere gode venner på vegetarmiddag i jula.

Skrevet av Anja Bye, post doktor ved CERG.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s