Vinner av julekalenderens 7. luke

Bak julekalenderens 7.luke gjemte det seg et spørsmål om intensitet på trening har betydning for beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Som de fleste av dere visste, er svaret på det JA. Tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at de som trener med moderat intensitet, må trene et høyt antall timer for å oppnå samme beskyttelse som de som trener bare 30 minutter i uka med høy intensitet. Funnene bekreftes også av utenlandske studier.

Vinner 7.desember er Jon Kjær, gratulerer! Idag spør ingeniør Fredrik om risiko for hjerte- og kardød er lik summen av alle risikofaktorene vi har for hjerte- og kardød. Vet du?

Du kan svare på dagens spørsmål her!

This entry was posted in Julekalender 2012 and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s