Effekt av trening for eldre? Svar på luke 10!

Fra treningslaben til Generasjon 100. Bildet er gjengitt med deltakers samtykke.

Fra treningslaben til Generasjon 100. Bildet er gjengitt med deltakers samtykke.

Har eldre like god effekt av trening som yngre? Det var spørsmålet i gårsdagens julekalenderluke. Som ingeniør Ingrid forteller oss i dag, har eldre like bra, om ikke bedre effekt. Likevel er dette et stort og uavklart område, og her ved CERG pågår for tiden et stort forskningsprosjekt om eldre og trening som kalles Generasjon 100, der alle personer mellom 70 og 75 år i Trondheim kommune er invitert til å delta. Målet er å finne ut om eldre kan leve lengre og holde seg friskere ved hjelp av trening. Du kan lese mer om Generasjon 100 på våre nettsider.

Toril Bakke er vinner av julekalenderens luke 10, gratulerer!

Over til styrketrening, som er dagens spørsmål: Gir alle typer styrketrening økt muskelmasse? Delta i julekalenderen her!

This entry was posted in Generasjon 100, Julekalender 2012, På norsk and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s