Gir trening bedre opplevelse av kreftbehandling?

Tidligere i høst skrev forskning.no om trening som et middel i behandling av pasienter operert for lungekreft. Forskere ved Norges idrettshøgskole ser at lungekreftpasienter er motiverte og opplever en økt livskvalitet når de deltar på tilrettelagte treningsopplegg med kombinert høyintensitetstrening og tung styrketrening. Både innenfor det medisinske fagmiljøet og ellers i samfunnet er det stort fokus på økt aktivitet i hverdagen for å begrense overvekt og andre livsstilsykdommer. Det antas at så mye som 25 prosent krefttilfellene kan knyttes til inaktivitet og overvekt.

løpebåndDessverre er det slik at trening alene ikke er nok til å forhindre at flere og flere av oss rammes av kreft. Arvelige og miljørelaterte faktorer spiller også en stor rolle. Vitenskapelige studier viser imidlertid at fysisk aktivitet kan være med på utsette tidspunktet for når man rammes av enkelte former kreft og i tillegg kan trening være med på å gjøre kreftbehandling lettere å oppleve.Danske forskere har undersøkt effekten av organisert trening i kreftpasienters opplevelse av cellegiftbehandling.Cellegift gir ofte forlenget overlevelse og en bedre kontroll av sykdomsforløpet, men medfører alvorlige bivirkninger som kvalme, smerte, søvnløshet og utmattelse. Pasientene i studien fikk spesiell oppfølging i høyintensitet- og styrketrening, i tillegg til avslapnings- og kroppsbevissthetstrening. Etter seks uker så man en forbedring i vitalitet, fysisk og mental helse. Flere undersøkelser har dessuten vist at trening er positivt for den mentale helsen hos kreft-overlevere.

Trening er altså ikke bare en forebyggende faktor mot kreftsykdom, men kan også gjøre opplevelsen av behandling litt lettere. For kreft-overlevere vil trening gi bedre fysikk og hjerte-lunge funksjon, og forskere ønsker også å undersøke hvorvidt trening kan være en faktor i forebygging av tilbakefall av sykdommen.

Skrevet av Atefe Tari og Karin Solvang-Garten, avdelingsingeniører ved CERG.

This entry was posted in Cancer, På norsk and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s