Presisering etter oppslag i Adressa

I en sak om treningsmotivasjon og treningssentre i Adresseavisen 9.januar ble postdoktor ved CERG Trine Karlsen intervjuet om viktigheten av å ha en fysisk aktiv hverdag. I avisen kan forskerens budskap om viktigheten av økt hverdagsaktivitet misforstås gjennom sitat som «Det er lite vits i å trene om du sitter på rumpa resten av dagen» og «selv om litt er bedre enn ingenting er en aktiv hverdag viktigst. Det er nok bedre å røre seg litt innimellom enn å trene hardt to ganger i uken.» Vi har fått en del reaksjoner i etterkant på om vi virkelig mener at det ikke er noe poeng å trene på treningsstudio, og vi føler behov for en aldri så liten oppklaring.

mediaKarlsens budskap var at fysisk aktivitet er svært viktig for alle mennesker, og at både økt hverdagsaktivitet og jevnlig fysisk trening er svært viktig for ens egen helse. Det betyr at man bør forsøke å øke sin egen hverdagsaktivitet, samt i tillegg drive jevnlig fysisk trening. Er man svært inaktiv (dvs at man aldri går eller sykler som transport, eller aldri står oppreist, men stort sett sitter eller ligger), men fortsatt trener systematisk 1-2 ganger i uken, viser ny forskning at denne treningen ikke er tilstrekkelig til å motvirke de store negative helseeffektene inaktivitet har. Det ser ut som mennesker trenger jevnlige avbrekk fra en stillesittende hverdag for å beholde god helse, til tross for moderate mengder med jevnlig fysisk trening. Denne forskningen tar imidlertid ikke høyde for hvilken intensitet man trener på, noe som kan være svært viktig siden trening med høy intensitet har vist seg å beskytte bedre mot hjerte – og karsykdom enn trening med rolig intensitet. Budskapet blir derfor: Øk ditt eget hverdagsaktivitetsnivå gjennom å gå, sykle, stå mer oppreist og avbryt stillesittende aktivitet ofte og fortsett med fysisk trening i tillegg. Amerikanske forskere har begynt å snakke om «toxic sitting as the new smoking» på grunn av de store negative konsekvensene en inaktiv livstil har på altfor mange menneskers helse. En måte å øke din egen hverdagsaktivitet på kan være å lage seg en avtale med din familie og venner der du må tjene deg opp tid til inaktive aktiviteter som TV titting og datajobbing ved først å være fysisk aktiv med samme varighet.

This entry was posted in Exercise, Media, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “Presisering etter oppslag i Adressa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s