Hvordan finne “normale” verdier for kondisjon?

Kondisen vår brukes ofte som parameter på hvor god form vi er i. Mens de fleste vanlige mosjonister kan ha en formening om hvor de ligger formmessig ved å kaste et blikk på pulsklokka og beregne tilbakelagt distanse på en viss tid, finnes det innenfor vitenskapen mer presise målemetoder. Et presist og mye brukt mål på kondisjon er VO2max  eller maksimalt oksygenopptak (ml oksygen/kg/min). Kort fortalt er dette maksimal mengde oksygen per minutt som kroppen er i stand til å ta opp og gjøre bruk av, og måles under hard anstrengelse. Det er observert markante forskjeller i oksygenopptak mellom trente og utrente personer. Samtidig er det mye som tyder på at i tillegg til hvor mye en trener, spiller gener og medfødte egenskaper en rolle i den enkeltes oksygenopptak. Men hvordan vet vi hva som er normale verdier? 

Foto: Geir Mogen

Foto: Geir Mogen

Det er alltid en viss usikkerhet forbundet med forskning, da det kan være mange kilder til feil, både tilfeldige og systematiske. For å finne normale verdier både for oksygenopptak og andre ting, er det derfor viktig å prøve å redusere disse feilkildene ved å gjøre så mange målinger som mulig. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag del 3 (HUNT 3) er, per dags dato, det største datasettet med VO2max-målinger i en frisk befolkning, der 1929 menn og 1881 kvinner mellom 20 og 90 år er testet på tredemølle.

De høyeste oksygenopptakene og hjertefrekvensene ble observert i den yngste aldersgruppen (20-29 år) både hos menn og kvinner. Menn i denne aldersgruppen hadde et gjennomsnittlig oksygenopptak på 54.4 ml/kg/min. For kvinner i samme aldersgruppe var det tilsvarende tallet 43.0 ml/kg/min. Oksygenopptaket ble redusert med gjennomsnittlig 3.5 ml/kg/min for hvert tiår økt alder både for menn og kvinner. Det ble også observert at den yngste aldersgruppen hadde høyest makspuls. Menn hadde gjennomsnittlig 196 slag/min, mens det tilsvarende tallet for kvinner var 194 slag/min. Makspulsen avtar med gjennomsnittlig 6 slag/min per tiår i økt alder for begge kjønn. Dermed ser vi at den velkjente tommelfingerregelen med ”220-alder=makspuls” kan slå ganske feil ut.

Disse målingene av friske mennesker kan altså hjelpe oss å si noe om hvor ”normale” verdier bør ligge. Det er tidligere vist at en økning i oksygenopptaket på 3.5 ml/kg/min medfører en 12 % økning i overlevelse. Det er usikkert om dette gjelder for de aldersgruppene med de høyeste oksygenopptakene, men med økende alder faller oksygenopptaket gradvis til verdier som er forbundet med økt risiko for død. Tidligere er det vist at jo høyere oksygenopptak, jo lavere risiko for død.

Du kan lese mer om oksygenopptak, samt beregne ditt eget oksygenopptak, på nettsidene til CERG.

Skrevet av Henrik Loe, stipendiat ved CERG.

This entry was posted in Exercise, Fitness, På norsk, Public health, Research and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s