Overvekt blant barn flater ut – eller?

Tidligere denne uka fikk vi presentert en gladnyhet fra Folkehelseinstituttet: Tall fra Barnevektstudien viser at andelen overvektige tredjeklassinger ikke har økt de siste fire årene, og at overvektskurven ser ut til å ha flatet ut. Faktisk  har trenden snudd fra 2010, da andelen var oppe på 18 % – nå er det tilbake til utgangsnivået på 16 % fra 2008, begge kjønn sett under ett. Totalt sett betyr det likevel at hver sjette åtteåring er overvektig.

Her ved CERG drives det kontinuerlig forskning på barn og unge med overvekt, og man vet mye om de uheldige konsekvensene av overvekt i barndommen både for fysisk og psykisk helse. Det viser seg dessuten svært ofte at overvektige barn blir overvektige voksne. Dersom det virkelig er slik at den urovekkende trenden av overvekt begynner å flate ut, er det derfor – selvfølgelig – svært positivt, både på individ- og folkehelsenivå. Det kan imidlertid være nyttig å kjenne til hva som ligger bak tallene for å se om det er grunn til å juble.

Group of children with coach playing basketballSelve rapporten kommer i mai og vi vil da få mulighet til å vurdere den nøyere med tanke på utvalg og statistiske metoder. Tidligere har Folkehelseinstituttet uttalt at det har vært høy deltakelse (87 %). Ca 3500 elever fordelt på 130 skoler over hele landet har deltatt, og det er dermed grunn til å tro at utvalget er representativt, det vil si at man kan anta at det gjenspeiler virkeligheten i hele landet.

Det er altså litt under ni av ti elever som har sagt seg villig til å måles og veies. Det som er verdt å spørre seg, er hvem som ikke har ønsket å bli veid. Erfaringer fra tidligere studier viser at dette ofte er de mest overvektige barna – og resultatene kan dermed bli lavere gjennomsnittsvekt for hele gruppen. Som Folkehelseinstituttet selv uttaler, kan nedgangen fra 2010 til 2012 også skyldes tilfeldigheter eller naturlige svingninger – man må gjennomføre denne undersøkelsen i flere år fremover for å kunne påvise en sikker trend i den ene eller andre retningen. Fokuset på overvekt, sunt kosthold og fysisk aktivitet har vært massivt de siste årene, så det er mulig at dette kan være en årsak – dersom nedgangen er reell.

Uansett – fremdeles er alt for mange norske barn og ungdommer overvektig. Vi mener derfor at det må inn mer fysisk aktivitet og bedre kosthold i barnehager og skoler for at vi skal få den utviklingen vi ønsker. For å få til dette kreves det initiativ fra høyere hold. Vi kan godt gjennomføre mange småstudier og finne gode intervensjoner på trening og kosthold, men dette må også inn på befolkningsnivå for at vi skal kunne se reduksjon i den epidemien vi opplever. For, som Folkehelseinstituttet presiserer: Overvekt er fortsatt en epidemi.

Arnt Erik Tjønna og Maria Henningsen, CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s