Slipp sykkelen løs – det er vår!

Nå er mai rett rundt hjørnet og mine kolleger informerer meg om at hestehoven har kommet. Dette betyr bar bakke og sykkelreparasjon for de mindre rutinerte av oss som lot sykkelen stå ute i vinter. Etter en lang mørketid med buss og bil til jobb kan man endelig ta sykkelen fatt og bruke bein og hjul. Det blir ofte snakket om den selvsagte helsegevinsten av å bruke sykkel som transportmiddel, men ofte uten bruk av faktiske tall. Hva sier egentlig forskningen – har sykling til jobb effekt på helsen?

I

1991 undersøkte en gruppe finske forskere effekten av å sykle og gå til jobb blant tidligere inaktive personer. Resultatet var en liten, men signifikant økning av det maksimale oksygenopptaket på 4.5 % og en økning i HDL-kolesterol (det gode kolesterolet) på 5 % i løpet av 10 uker. Studien sammenlignet også sykling med å gå til jobb. Her fant de at sykling førte til en større økning av det maksimale oksygenopptaket – antageligvis fordi arbeidsbelastningen blant de som syklet var større enn hos de som gikk. Det vil si at de som syklet hadde en høyere intensitet enn de som gikk. Videre ble det for et par år siden ble det funnet en større økning av det maksimale oksygenopptaket på 12,5% etter  8 uker med sykling til og fra jobb. Det var stor variasjon mellom subjektene i økning av oksygenopptak, og ikke overraskende ble det vist at de som syklet lengst økte sitt oksygenopptak mest.

Når det er sagt, er det langt fra alle som sykler til jobb som først og fremst gjør det for en økning i oksygenopptaket sitt, men er mer interessert i fremtidig helse og levetid. I en studie som undersøkte nettopp dette, ble det funnet at de som syklet hadde 28 % mindre sjanse for å dø i oppfølgingstiden på 14,5 år enn de som ikke syklet. Studien kontrollerte også for hverdagsaktivitet, kroppsmasseindeks, fettstoffer i blodet, røyking og blodtrykk for å utelukke effekten av at de som sykler til jobb kanskje er mer aktive ellers om dagen og har en generelt sunnere livsstil.

Men vil sykling til jobben gi deg treningsalibi dersom du sykler to kvartaler og så er du fremme? Avstanden til jobb er nok et sentralt ankepunkt når det gjelder helsegevinst av syklingen. En studie fant at for de dårligst trente hadde en sykkeltur til og fra jobb med kun 3 kilometer hver vei en målbar positiv effekt på den fysiske formen. Ikke uoppnåelig for de aller fleste. Skulle det likevel være kortere enn tre kilometer, vil vi likevel anbefale sykkel som transportmiddel – om ikke annet, så for miljøet og trafikktetthetens skyld.

Det er altså liten tvil om den positive effekten sykling til jobb har på fysisk form og helse. Men hva med risikoen som kommer med sykling? Farten er ofte stor på sykkel og ikke sjelden har både tenner og håndledd fått hard medfart i møte med asfalten. Likevel – i en studie publisert i British Medical Journal ble det funnet at verken risikoen for ulykker mens man sykler eller den økte eksponeringen for luftforurensning var nok til å påvirke helsegevinsten noe særlig i negativ retning.

Nå som mai står for dør er det bare å sette bilen i garasjen og bytt den ut med sykkelen og – ikke minst – sykkelhjem! Tråkk deg til jobb og nyt godene av et høyere oksygenopptak og et lengre liv.

 Fredrik Hjulstad Bækkerud, ingeniør ved CERG.

This entry was posted in Exercise, folkehelse, På norsk and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

2 thoughts on “Slipp sykkelen løs – det er vår!

  1. Veldig fin artikkel.
    Bortset fra slutten der man synes hjelm fortjener utropstegn. Sjekk artikler som “Three lessons for a better cycling future” , og sjekk Wikipedia-artiklene ( Norsk, engelsk etc) om sykkelhjelm. Ta også med Rune Elviks artikkel som inneholder ordene publication bias og time-trend i tittel. Skal gi mere nøaktiogfe pekere sener, om det trenges.

    • Vi er klar over at det foreligger sprikende resultater i forhold til bruk av hjelm – BÅDE for og i mot. Innlegget handlet imidlertid ikke om hjelmbruk eller ei, men helsemessige fordeler av å sykle til jobb. Å begi seg inn i en diskusjon om dette blir utenfor vårt fagområde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s