Treningshysteri – skivebom fra LO-lederen

I anledning utnevnelsen av ny leder av Landsorganisasjonen i Norge (LO), uttaler den nyvalgte lederen Gerd Kristiansen seg over to sider i VG den 7. mai under overskriften: «Trening er hysteri». Kristiansen sier hun «synes det med trening nærmest er noe hysteri». På Dagsnytt 18 i NRK kvelden i forveien nærmest fnøs hun av statsminister Jens Stoltenberg da han antydet at han likte å ha møter gående rundt Sognsvann, slik han hadde gjort med Kristiansens forgjenger Gerd-Liv Valla. Vår nye LO-leder fortalte at hun kunne til nød gå en tur, men «trim og sånn» – det var ikke noe for henne. I løpet av sine første to dager i stillingen som en av Norges mektigste samfunnsaktører, sender hun dermed ut uheldige signaler. Hva Kristiansen gjør som privatperson, er helt opp til henne. Vi kan heller ikke utelukke at hun er blitt feiltolket i de to intervjuene. Som leder av 880 000 fagorganiserte burde hun imidlertid heller ha benyttet anledningen til å prate varmt om helsemyndighetenes råd om at fysisk aktivitet er sunt og burde praktiseres, selv om hun ikke nødvendigvis liker det selv.

Vi har i over 60 år visst at personer med fysisk aktiv arbeidshverdag lever lengre og har mindre hjerte- og karsykdom enn personer med mer stillesittende arbeid. Det store problemet globalt er imidlertid at folk ikke driver noen form for fysisk aktivitet til tross for at man vet hvilken medisin dette er. Her har vår nye LO-leder en fin mulighet til å gå foran. I VG-intervjuet fraråder hun andre å røyke selv om hun selv «røyker som en skorstein» – og den samme holdningen bør hun innta til inaktivitet, som faktisk har passert røyking på dødelighetsstatistikken. Ikke nødvendigvis ved å begynne å trene selv, men å fronte betydningen av fysisk aktivitet, samt jobbe for at hennes fagorganiserte skal ha rett til trening i arbeidstiden. Dette er et tiltak som i følge forskning kan ha effekt for både sykefravær, effektivitet, den enkeltes livskvalitet og bedriftenes økonomi. For eksempel viste en svensk studie fra 2012 at ansatte som fikk trene 2,5 timer i uken i arbeidstiden, var mer effektive på jobb enn de som arbeidet vanlige 40 timer arbeidsuker. I tillegg hadde de mindre sykefravær og oppnådde en rekke positive helseeffekter av treningen som ga en lettere hverdag og økt trivsel på jobb.

Selv om resultatene ikke er entydige angående sammenhengen mellom sykefravær og trening i arbeidstiden, har dette tiltaket jevnt over vist seg å gi friskere og mer fornøyde ansatte, og dermed positive ringvirkninger også for bedriften. Blant annet viste en norsk studie der ansatte på sykehjem trente i arbeidstiden, en markant forbedring av selvopplevd helse, fysisk form, stressmestring og tilfredshet med arbeidet.

Spesielt uheldig er derfor Kristiansens melding når vi vet at mange av de fagorganiserte hun representerer er sysselsatt i yrker med tung fysisk belastning og et høyt arbeidstempo – som allerede nevnt, en arbeidshverdag som kunne vært lettere med regelmessig fysisk aktivitet. Mange er lavt utdannet og hører dermed til den gruppen i samfunnet som ikke er av de mest fysisk aktive. Vi vet ikke om det er slik ment, men dersom Kristiansens utspill er et uttrykk for forakt for “overklassens” treningshysteri og solidaritet til “gutta på golvet”, skyter hun langt utenfor skiva. Å trene er ikke en snobbete hobby for de rike eller spesielt interesserte. I dagens moderne, stillesittende samfunn representerer fysisk aktivitet en nødvendighet for absolutt alle, uansett sosial status eller yrke.

LO har i sine vedtekter til formål å jobbe for å fremme blant annet medlemmenes helsemessige interesser. Istedenfor å gå ut mot «treningshysteri» og «folk som stresser av gårde på jobben fordi de skal på trening» burde Kristiansen heller ta LO’s vedtekter på alvor, også de helsemessige, der vi i dag vet at trening utgjør en sammensatt vidundermedisin.

Ulrik Wisløff, Øivind Rognmo og Maria Henningsen, CERG.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “Treningshysteri – skivebom fra LO-lederen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s