Ny artikkel om 1×4 vs. 4×4 intervalltrening

Vi har i flere tidligere bloggposter referert til forskning ved senteret vårt som har funnet at selv kortere intervalløkter gir signifikant forbedring i kondisjonen hos utrente individer. Studien det pekes til, ble gjennomført i 2009, men ble først denne uken publisert i PLoS ONE. Du kan lese hele artikkelen her. Førsteforfatter er Arnt Erik Tjønna, som tidligere har skrevet dette om studien på bloggen:

Dagens råd til trening forsvarer et relativt høyt volum av moderat trening, men mer og mer forskning viser at trening av kort varighet og høy intensitet kan gi lik og i mange tilfeller bedre effekt når vi snakker om bedring av helse. Ved senteret vårt utførte vi en studie der vi ønsket å se på effekten av tradisjonell intervalltrening (4×4, 90% av maksimal hjertefrekvens) versus intervalltrening med kortere varighet (1×4, 90% av maksimal hjertefrekvens). Vi inkluderte friske, utrente og overvektige menn i alderen 35-45 år, der de ble tilfeldig trukket ut til 4×4 eller 1×4, og treningsperioden varte i 10 uker med 3 økter i uka.

Ved endt treningsperiode så vi at 4×4 gruppa økte oksygenopptaket sitt med 13 %, mens 1×4 gruppa hadde en økning på 10 % (ikke statistiske forskjeller mellom gruppene). Videre så vi at reduksjon i risikofaktorer for hjerte og kar var lik over hele linja mellom gruppene, men trenden gikk imot at 4×4 hadde litt bedre endring i blodprofil når vi sammenliknet med 1×4, men heller ikke her var det statistiske gruppeforskjeller.

Resultatene fra denne studien foreslår at kort trening med høy intensitet 3 gang i uken kan være en tidseffektiv metode for å bedre helsen hos tidligere utrente, men friske, lett overvektige middelaldrende individer, spesielt ettersom motivasjon og følelsen av mestring er så viktig.

This entry was posted in Exercise, Lifestyle, På norsk, Public health, Research and tagged , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

2 thoughts on “Ny artikkel om 1×4 vs. 4×4 intervalltrening

  1. Your research references previously untrained participants; have you studied the effects of high intensity intervals on people who have been active but are still overweight ?

    • Hi Andrew,
      we have not yet published any results of previously active persons and 1×4 intervals, but in the future, we hope to be able to study the effect of shorter bouts of exercise even in healthy, active individuals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s