Generasjon 100 – hvor er vi nå?

Etter 10 lange og intensive måneder med datainnsamling er vi nå ferdige med å inkludere deltakere til Generasjon 100. Vi har i alt testet nesten 2000 personer mellom 70-77 år. Dette første året har vært fullt av gode og positive opplevelser, ikke minst i møte med alle flotte deltakere. Studier som dette har aldri tidligere vært gjennomført, og vi er svært takknemlige for alle som er med på å skrive forskningshistorie sammen med oss. Halvparten av deltakerne er nå i gang med organisert trening gjennom Generasjon 100. Dette innebærer spinning, gymnastikk og turer i skog og mark. Av disse trener 50% med høy intensitet, og 50% med moderat intensitet. Vi er spente på å se resultatene etter ett år med de ulike intervensjonene, også hos dem som er i kontrollgruppe, og som styrer treningen selv.

Spreke deltakere på fellestrening i Granåsen

Spreke deltakere på fellestrening i Granåsen

Aldring er preget av funksjonelle og fysiologiske endringer og omfatter nedgang i maksimalt oksygenopptak (VO2max), redusert muskelmasse og nedsatt funksjonsevne. En av tre over 65 år faller minst en gang per år, og omkring 30 % av de som faller får skader som påvirker mobilitet og selvstendighet i hverdagen. I tillegg øker risikoen for type 2 diabetes, kreft, KOLS og psykiske plager som depresjon og demens med alderen, i følge Folkehelseinstituttet (2011). Videre viser tall fra Helsedepartementet at andelen eldre over 67 år vil dobles fra 2010 til 2040. Denne økningen vil med stor sannsynlighet by på samfunnsmessige og økonomiske utfordringer, fordi rekrutteringen til pleie og omsorgsgrupper ikke øker i takt med denne utviklingen. Men, framtidens behov avhenger av hvor syke de eldre vil være.

Generasjon 100 vil ventelig bidra til å avklare om trening, av ulik intensitet, kan bidra til at eldre får flere leveår med god helse hvor de er selvhjulpne. I tillegg vil studien gi de største tverrsnittsdata, spesielt på kondisjon, kardiovaskulær helse og funksjonsnivå, på eldre i Norge. Det er ikke til å legge skjul på at studien krever enorme ressurser (en av de viktigste grunnene til at det ikke er blitt gjort før), men vi er stolte av å kunne gjennomføre dette i Trondheim.  Vi tror vår forsking vil gi eksempler på mulige løsninger for å bedre helsen til eldre, og at studien derfor vil kunne gi en betydelig personlig, så vel som samfunnsøkonomisk, gevinst.

For å følge studien videre kan du ta en kikk på våre hjemmesider. Du finner også Generasjon 100 på facebook.

Dorthe Stensvold, prosjektleder Generasjon 100 og post doc i CERG.

1 thought on “Generasjon 100 – hvor er vi nå?

 1. Kan dette være noe å gjøre noe på for TV 2 nyhetene nå?
  Spennende og viktig stoff

  Heidi Venæs

  +47 91825483
  +47 55008865 Trondheim
  heidi.venes@tv2.no

  [cid:image001.jpg@01CE94FA.2BBEEA30]

  TV 2 AS, Nøstegaten 72
  P.O.Box 7222, N-5020 Bergen, Norway
  +47 915 02255

  http://www.tv2.no

  Fra: Cardiac Exercise Research Group [mailto:comment-reply@wordpress.com]
  Sendt: 9. august 2013 12:03
  Til: Heidi Venæs
  Emne: [New post] Generasjon 100 – hvor er vi nå?

  CERG posted: “Etter 10 lange og intensive måneder med datainnsamling er vi nå ferdige med å inkludere deltakere til Generasjon 100. Vi har i alt testet nesten 2000 personer mellom 70-77 år. Dette første året har vært fullt av gode og positive opplevelser, ikke minst i “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s