Hvorfor sitte inne når alt håp er ute?

Det har i lengre tid vært lagt til rette for å få folk i aktivitet. Mange kommuner i Norges vidstrakte land kjører egne tilbud til folket der de prøver å legge til rette for økt hverdagsaktivitet. Et av de mest populære tilbudene er tilrettelagte turmål i nærområdet. Her i Trondheim har vi noe som heter “Til topps”, som innbefatter 7 turmål i Trondheimsområdet. Dette har vært et populært tilbud de siste 12 årene i Trondheim, og stadig flere blir med på tur. Lignende konsepter blir også kjørt i mange av landets kommuner. Her finner vi turer av ymse vanskelighetsgrad, men de fleste er gjennomførbare for alle, uansett nivå.

To stolte unger (6 og 4 år) på Hatten (turmål i Hattfjelldal kommune), 1128 moh etter å ha gjennomført en topptur kategorisert som tung, dvs 7-800 høydemeter på ca 4 km.

To stolte unger (6 og 4 år) på Hatten (turmål i Hattfjelldal kommune), 1128 moh etter å ha gjennomført en topptur kategorisert som tung, dvs 7-800 høydemeter på ca 4 km.

 Disse turmålene som er tilrettelagt i nærmiljøet er en glimrende måte å komme seg ut i aktivitet på, og i de fleste tilfeller får en ikke bare den fysiske belønningen av økt fysisk aktivitet, men man får også en fantastisk naturopplevelse. I og med at vi vet at en veldig stor prosentandel av befolkningen ikke får nok fysisk aktivitet synes jeg slike tilrettelagte turer i nærmiljøet er et kjempeflott initiativ.

I disse valgtider er det lett å bli forvirret av alle valgløfter og lovnader fra forskjellige partier. Ikke vær redd – jeg skal ikke komme med noe politisk agenda her, men jeg kom over et forslag om å få flere folk i aktivitet. Ett av partiene har ambisjoner om at alle som bor i byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 meter til et sammenhengende nettverk av ferdselsårer. Dette er jo noe som likner på tilbudet jeg har nevnt ovenfor, men nivået for å komme seg ut med et slikt tilbud blir nok mye lavere. Dersom dette noen gang blir gjennomført (dessverre blir ikke alt politikerne lover iverksatt), ville det representert et unikt løft for folkehelsa ved et forhåpentligvis økt aktivitetsnivå.

Arnt Erik Tjønna, post doc ved CERG.

This entry was posted in folkehelse, Motivation, På norsk, Public health and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s