OptimEx – en unik studie om trening som medisin

Fikk du med deg Dagsrevyen på NRK igår? Der fortalte professor Ulrik Wisløff, leder i CERG, om en ny unik treningsstudie som starter idag – OptimEx (Optimizing Exercise Training in Prevention and Treatment of Diastolic Heart Failure).

Hovedfokuset i studien er sykdommen diastolisk hjertesvikt, som rammer mer enn halvparten av alle hjertesviktpasienter. Tilstanden opptrer hyppigst blant kvinner og med økende alder, men i tillegg kjenner vi til risikofaktorer som hypertensjon, diabetes, overvekt og inaktivitet. Selv om det er bedre prognoser forbundet med diastolisk hjertesvikt i forhold til systolisk hjertesvikt, er den økonomiske, sosiale og personlige byrden enorm. Som resultat av en aldrende befolkning og økning i overvekt og diabetes type 2, forventes også forekomsten å øke.

MedFakNTNUtrening_6Gjeldende prosedyre ved hjertesvikt er medikamentell behandling, og ikke uventet foregår mye av forskningsaktiviteten rettet mot hjertesvikt på dette området. Når det gjelder diastolisk hjertesvikt, finnes det imidlertid ikke i dag en eneste medisin som har vist seg å ha god effekt på prognose. Derimot kan studier i små skala tyde på at trening så langt er den eneste behandlingsformen som synes å ha effekt. Disse studiene gir imidlertid ikke noe klart svar på hvor mye, eventuelt lite, som egentlig skal til, verken for å forebygge eller behandle tilstanden. Man vet heller ikke noe om sekundære effekter av treningen i andre deler av kroppen, som blodårefunksjon eller muskel- og skjelettsystemet.

Studien ble i hard konkurranse med utallige søknader tildelt 25 millioner fra EUs Forskningsråd, og vil innebære et samarbeid mellom fem europeiske universiteter i Antwerpen, München, Leipzig, Graz og Trondheim. Videre skal et tysk firma med spesialkompetanse innen telemedisin bidra med utvikling av bedre utstyr for nøyaktig overvåkning og kvalitetssikring av aktivitetsdata.

Gjennom to dyrestudier med fokus på henholdsvis primær og sekundær forebygging vil man kunne øke kunnskapen om de patofysiologiske prosessene som finner sted ved hjertesvikt, og konsekvensene av ulike treningsprotokoller for hjertet. Dette vil videreføres til den kliniske delen av studien, der planen er at personer med diastolisk hjertesvikt gjennomfører trening i totalt ett år, tilfeldig inndelt i grupper som følger treningsopplegg med ulik intensitet og lengde på øktene.

Lyst til å lære mer om diastolisk hjertesvikt og trening? Idag lanserte vi OptimEx sine nettsider (på engelsk), og forskningsfunn vil fortløpende bli publisert her på bloggen. Dette blir spennende!

Maria Henningsen. CERG

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s