Og der..! var det Movember igjen

Etter en rosa måned med fokus på brystkreft, som oftest rammer kvinner, er vi nå kommet til 1.november, som betyr at vi retter blikket mot menns helse. I år som tidligere, arrangeres Movember-aksjonen, der Kreftforeningen er en viktig faglig aktør. Menn i alle aldre oppfordres herved til å la barten gro! Dette kan du lese mer om på Medisinsk fakultet ved NTNU sin blogg. (Det ryktes at vår dekanus planlegger en anseelig mustasje og vi venter spent på resultatet..)

Vi er som alltid opptatt av å sette aktuelle saker i sammenheng med trening, og i dag resirkulerer vi derfor et blogginnlegg om prostatakreft og trening fra bloggen i fjor:

Prostatakreft er en av de mest hyppige kreftformene hos menn, og mange lever symptomfritt med sykdommen. Det finnes både saktevoksende kreftformer og mer aggressiv hurtigvoksende prostatakreft.

iStock_000011162087XSmallForskere har i flere runder undersøkt om trening kan bidra til å redusere risikoen for prostatakreft, ettersom alder og familiehistorie hittil har vært de viktigste kjente risikofaktorene. Hvis man klarer å finne atferdsendringer som reduserer risiko vil det være lettere å drive forebyggende arbeid. Grunnen til at det var naturlig å undersøke om trening kunne virke forebyggende var at det er kjent at fysisk aktivitet kan nedregulere både kjønnshormoner, insulin og muligens diverse insulinlignende veksthormoner i blodet. Disse hormonene er nødvendige for at prostataceller kan dele seg, og ettersom kjennetegnet til kreft er uhemmet vekst var det ikke utenkelig at hormonendringen fra trening kunne virke krefthemmende.

Usikkerhet i starten
En reviewartikkel av Oliveria og Lee fra 1997 tok for seg 17 studier av trening og prostatakreft, men kunne ikke bekrefte at trening reduserte risikoen. Et flertall av studiene konkluderte at trening muligens kunne redusere kreftrisikoen, mens andre ikke klarte å finne noen effekt. Noen få fant til og med at fysisk aktivitet kanskje kunne øke risikoen for prostatakreft. Forfatterne konkluderte at fremtidige studier også måtte ta hensyn til hva slags fysisk aktivitet det var snakk om, og hvor regelmessig folk bedrev den.

I 2005 viste forskere fra den amerikanske kreftforeningen (American Cancer Society) at selv om trening sannsynligvis ikke reduserte den totale risikoen for prostatakreft, kunne det redusere risikoen for aggressiv prostatakreft. Selv om det er godt nytt, tok heller ikke denne undersøkelsen høyde for hva slags fysisk aktivitet mennene bedrev – selv blant de med høyest aktivitetsnivå var det for det meste turgåing som gjaldt.

Treningsintensitetens rolle
Av spesiell interesse for de av oss som er opptatt av treningsintensitet, kan man også nevne en studie fra University College of London Medical School fra 2001. Etter å ha korrigert for alder, røyking, kroppsmasseindeks, alkoholinntak og sosiale forskjeller fant de at den totale risikoen for alle typer kreft var redusert ved trening, men bare hvis den var av middels eller høy intensitet. Regelmessig trening var helt nødvendig for risikoreduksjonen for de krefttypene det gjaldt, og det var en klar dose-responssammenheng mellom treningsmengde og reduksjon av risikoen for prostatakreft.

Altså ser det ut til at det lønner seg å drive med regelmessig høyintensitetstrening for å redusere risikoen for både prostatakreft generelt, og spesielt den aggressive kreftformen. Og det må man kunne regne som gode nyheter!

God movember – og lykke til med både trening og bartevekst!

This entry was posted in Cancer, Events, Exercise, På norsk, Research and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s