Disputas 5.des – hjemmebasert versus veiledet trening for hjertesyke

I en bloggpost fra tidligere i år skrev stipendiat i CERG, Inger-Lise Aamot, om sin egen studie om rehabilitering etter hjertesykdom. Studien ble publisert i European Journal of Preventive Cardiology ogviste at intervalltrening i en klinisk sammenheng er både gjennomførbart og effektivt med tanke på å øke oksygenopptak. 90 pasienter trente etter intervallprinsippet, enten på sykehus eller hjemme. Intensiteten ble styrt ved hjelp av pulsklokker. Resultatene viste at frafallet var beskjedent og knyttet til ortopediske eller medisinske årsaker (83 av 90 fullførte 12 uker med intervalltrening 2 ganger i uka), alle pasientene trente på ønsket intensitet (gjennomsnittlig 90 % av maksimal hjertefrekvens) og oksygenopptaket økte med 10 % (tilsvarende 3,5 ml/kg/min) for hele gruppa sett under ett. Konklusjonen ble at intervalltrening er effektiv, vel tolerert og gjennomførbar i en klinisk sammenheng til stabile hjertepasienter.

19

Hjertepasient på tredemølle på treningslaben vår.

Hjemmetrening kan være et godt alternativ dersom man ikke ønsker eller har mulighet til å delta i et rehabiliteringsprogram på sykehus, men dette forutsetter oppfølging av kompetent helsepersonell og motivasjon for å trene. Faktisk fant Aamot at ved testing etter ett år hadde de som trente hjemme i den første treningsperioden på 12 uker, i større grad opprettholdt en aktiv livsstil enn de som hadde trent i klinikken.

Inger-Lise Aamot disputerer med avhandlingen Feasibility of high-intensity interval training in cardiac rehabilitation torsdag 5.desember. Praktiske detaljer rundt disputasen finner du her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s