Aldri for sent å begynne å trene – eller?

Begrepet “sunn aldring” blir ofte beskrevet som generell god helse hos eldre, og er nært knyttet til regelmessig fysisk aktivitet. Betydningen av en aktiv livsstil gjennom hele livsløpet blir ofte fremhevet, med tanke på helse, livskvalitet og risiko for hjerte/karsykdom. Dette er bekreftet gjennom en rekke oppfølgingsstudier som undersøker sammenhengen mellom aktivitetsnivå midt i livet og helsestatus i høy alder.

Men hva om man av ulike årsaker ikke har vært aktiv fra ungdommen av og ut gjennom livet – er løpet kjørt? Eller er det slik at det aldri er for sent å begynne å trene?

En ny studie publisert i British Journal of Sports Medicine sist måned hadde nettopp dette spørsmålet som utgangspunkt. 3454 friske individer med gjennomsnittsalder 63.7 år (SD 8.9) i 2002-2003 ble fulgt over tid i den prospektive studien English Longitudinal Study of Ageing (ELSA). Deltakerne rapporterte fysisk nivå ved baseline og etter 8 år. “Sunn aldring” ble her definert som deltakere som overlevde denne perioden uten å utvikle kronisk sykdom, depressive symptomer, fysisk eller kognitiv svikt.

Active senior joggingVed oppfølgingstesten i 2010/2011 ble merkelappen “sunn aldring” satt på 19.3 % av deltakerne. Når man sammenlignet aktivitetsnivå, fant man at aktivitet med moderat intensitet minst en gang i uken var forbundet med 2.67 høyere sannsynlighet for å holde seg frisk, sammenlignet med inaktivitet. Tilsvarende tall for aktivitet med høy intensitet (odds ratio 3.53), justert for alder, kjønn, rusvaner, sivilstatus og sosial status. Interessant var det også at de som gikk fra å være inaktiv til aktiv fra baseline til oppfølging også økte sine sjanser for å holde seg frisk med 3.37 ganger sammenlignet med de som forble inaktive.

Prosjektleder Dorthe Stensvold i Generasjon 100 mener dette er en spennende studie, som i likhet med Generasjon 100 har som mål å si noe om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sunn aldring. Deltakerne i denne studien fikk derimot ikke tilbud om trening, og de rapporterte om mengden trening kun to ganger i løpet av en 8-års periode  Det unike med Generasjon 100 er at vi faktisk trener deltakerne, og at folk rapporterer all trening. Dermed blir vi forhåpentligvis i stand til å si noe mer konkret om hvor mye trening som egentlig skal til.

Det beste er selvsagt å holde seg aktiv hele livet – men det er altså aldri for sent å begynne!

Maria Henningsen og Dorthe Stensvold, CERG

This entry was posted in Aging, Exercise, Generasjon 100, På norsk, Public health and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s