Trening på bøljan blå

Vår forskningsgruppe er et K.G Jebsen forskningssenter, nærmere bestemt K.G Jebsen – senter for hjertetrening. Vi har fått bevilget midler til medisinsk forskning fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for Norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet og målsetningen er å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå. I takknemlighet til forskningsstiftelsens bidrag til vår forskning har vi i dag et innlegg om trening og helse hos sjøfolk.

Kaptein Svein Erik Aksetøy på SKS Mersey.

Kaptein Svein Erik Aksetøy på SKS Mersey.

Skip fra rederiet K. G Jebsen er sammen med andre rederier med i en nystartet kampanje fra det Norske Sjøfartsdirektoratet og The International Committee on Seafarers’ Welfare med tittelen Training on board. Målet med kampanjen er å stimulere til en helsefremmende livsstil og bedre fysisk form hos mannskapet om bord på båtene, samt øke forståelsen for sammenhengen mellom trening, ernæring og mangel på overskudd. Sjøfartsdirektoratet er bekymret for at norske sjømenn i dag er i dårlig fysisk form og at forekomsten er blitt overvektig. Mange vil ikke få godkjent sine helsesertifikat og har større risiko for å utvikle diabetes og hjertesykdom på grunn av en usunn livsstil.

Vår forskergruppe er svært stolt over å ha bidratt til denne kampanjen gjennom at vår kondis-kalkulator brukes som en aktiv del av kampanjen. Vi håper kampanjen kan bidra til bedre helse blant sjømenn gjennom et bevisst valg om å inkludere fysisk trening som en del av hverdagen om bord.

For å forstå mer om trening om bord på båt har Kaptein Svein Erik Aksetøy på OBO-skipet SKS Mersey fra rederiet K.G Jebsen gitt oss et innblikk i fysisk aktivitet om bord på sin båt. Han mønstrer på 2 måneder i strekk og seiler jorda rundt – i Nord- og Sør-Atlanteren, Norskehavet  og Middelhavet, og frakter en kombinasjon av olje og tørr last som kull og jernmalm. Kaptein Aksetøy forteller at han selv driver relativt mye fysisk aktivitet når han er på seilas, mens han er mer inaktiv i periodene han er på land. Dette gjør at vekta pendler 10 kg ned under seilas og 10 kg opp i løpet av perioden på land. Når han er på jobb forsøker han å gå 2 timer hver dag, enten på tredemølle, rundt båtdekket – som er en 500 meters runde, eller rundt brovingene.

Alle båtene til K.G Jebsen er utstyrt med egne treningsrom og Kaptein Aksetøy går 1 time på tredemølle hever dag. Han varierer mellom moderat til hard trening i motbakke, og korte perioder med intervalltrening hvis han er motivert til det. Det skal sies at han er broren til en av våre forskere, og han har nok fått sin dose med informasjon om helseeffekten av intervalltrening. I tillegg trener han styrketrening med vekter 3 ganger i uken. De mest populære aktivitetene på båten er basketball som spilles på dekk, eller styrke og kondisjonstrening i treningsrommet. Det har vært treningsrom på alle båtene han har seilt på siden han startet i jobben i 1980. I dag er det de yngste ansatte som er mest opptatt av trening, og det lover jo godt med tanke på framtidig helse, selv om han innrømmer at det kanskje er den ”eldre” garde som kunne trengt det mest.

Som kaptein forsøker Aksetøy å oppfordre og stimulere sitt mannskap til å trene, blant gjennom å føre en vektstatistikk på møterommet. Som offiser på båten er det mye stillesittende arbeid, derfor er fysisk aktivitet viktig for å unngå for mye inaktivitet i lengre perioder til sjøs. Mannskapet har håndtverksrelaterte jobber, og er fysisk sliten etter en arbeidsdag. Også her er fysisk trening av kondisjon viktig, i tillegg til styrketrening for å håndtere de fysiske kravene i jobben.

basketSom en bidragsyter til Training on board”-kampanjen utfordrer vi herved Kaptein Aksetøy og SKS Mersey til å bli med på kampanjen. Vi skal følge dere på nett i “helsekonkurransen” mellom båtene og forventer en liten oppdatering på resultatet fra kondiskalkulatoren.

Lykke til med treningen ombord!

Trine Karlsen, post doc ved K. G. Jebsen – senter for hjertetrening
(Alle bildene i innlegget er tatt av Svein Erik Aksetøy – red. anm.)

 

This entry was posted in folkehelse, Lifestyle, På norsk, Public health and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s