Trening og dannelse av nye hjertemuskelceller

De fleste organene i kroppen har evnen til å fornye seg ved at cellene kopierer seg og deler seg til nye celler. Muskelcellene i det voksne hjertet har derimot en begrenset evne til å erstatte døde eller skadde områder ved kopiering og deling av hjertemuskelcellene og det har lenge vært trodd at denne fornyingsevnen har vært tilnærmet null.

Hjerte (iStockphoto)Man vet at hjertet vokser i størrelse som en følge av økt arbeidsbelastning og dette skjer gjennom at hver enkelt hjertemuskelcelle blir større. De senere årene er det imidlertid vist seg at hjertemuskelen har en viss evne til å lage nye hjertemuskelceller. For noen år siden viste Boström og co. for første gang at trening kan øke nydannelsen av hjertemuskelceller hos mus. Siden den studien har det blitt vist hos andre arter også.

Nylig trente Waring og co. rotter på tredemølle for å undersøke hvilken type trening og lengde på treningsperioden som førte til nydanning av hjertemuskelceller. I tillegg til vekst av de allerede eksisterende hjertemuskelcellene fant de også et betydelig antall (~7 %) mindre nydannede hjertemuskelceller hos de som har trent intensivt over en lengre periode. Grunnen til at de nydannede hjertemuskelcellene var mindre var at de nye hjertemuskelcellene først og fremt ble dannet fra hjertespesifikke stamceller/progenitorceller og ikke (allerede) eksisterende hjertemuskelceller.

Kapillærtetthet (de minste blodårene som forsyner hjertemuskelcellene med energi og oksygen) økte også betydelig ved trening. Nydannelsen av kapillærer kom også for en stor del fra hjertespesifikke stamceller/progenitorceller. Disse tilpasningene var avhengig av varigheten på treningen og intensiteten.

Intensiv trening (85-90 % av maksimalt oksygenopptak) førte til 50-100 % større økning i dannelsen av nye hjertemuskelceller og kapillærer sammenlignet med trening med lav til moderat intensitet (55-60 % av maksimalt oksygenopptak). Likeledes førte 4 ukers trening til 50-100 % større økning i dannelsen av nye hjertemuskelceller og kapillærer sammenlignet med 2 ukers trening.

Forfatterne legger vekt på at type aktivitet/trening sannsynligvis ikke er viktig(st), men at intensiteten er den avgjørende faktoren. Hva som skjer med de nydannede hjertemuskelcellene hvis man stopper å trene eller om trening virker på samme måte hos hjertesyke er det ingen som vet…

Tomas Stølen, forsker ved CERG.

This entry was posted in Exercise, Fitness, På norsk and tagged , , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s