Mitokondrier – avslappende hjertemedisin?

Hjertesvikt

Femten millioner europeere har hjertesvikt og sykdommen er ansett som en av de større folkesykdommene i vår tid. Pasienter med hjertesvikt kan deles inn i to hovedkategorier: de som har et hjerte som har dårlig evne til pumpe blod ut til blodårene (Systolisk hjertesvikt), og de som har redusert fylling av blod i hjertekamrene mellom hvert hjerteslag (diastolisk hjertesvikt). Begge prosessene er energikrevende, og uten energitilførsel vil hjertet slutte å motta og pumpe ut blod. I den diastoliske «hvilefasen» er det viktig at det er tilstrekkelig med tid til at hjertekamrene fylles med blod. Det betyr at det er viktig at hjertet raskt går inn i sin diastoliske hvilefase etter at blod er presset ut av hjertekamrene. Hvis hjertet bruker for lang tid til å nå sin hvileposisjon i diastolen, vil mindre blod fylle hjertekamrene før det igjen pumpes ut igjen. Selv om hjertet pumper ut en normal andel av blodet i hjertet, vil den totale mengden blod som pumpes være mindre. Dette fordi det var mindre blod i hjertet enn normalt da utpumpingen startet. Det kalles diastolisk hjertesvikt.

Hjerte (iStockphoto)Mitokondrier

Mitokondriene er “energifabrikken” i cellene. Som nevnt krever også avslappingen av hjertemuskelen energi. Når nettopp avslappingsprosessen er redusert hos personer med diastolisk hjertesvikt er det logisk å studere mitokondriefunksjonen i hjertet. Funksjonen har blitt funnet å være nedsatt i ulike dyr og mennesker med hjertesvikt. Hvis vi kan finne en måte å forbedre funksjonen til mitokondriene i hjertet, kan vi forhåpentligvis bedre problemene under avslappingen til hjertemuskelen.

Vi vet at personer som trener mye har god mitokondriefunksjon i musklene, og at evnen til å produsere energi avhenger av hvilke muskler som brukes og hvilken treningsform man velger. For tiden undersøker vi om diastolisk hjertesvikt er forårsaket av nedsatt mitokondriefunksjon i hjerte celler, og om fysisk trening kan bedre dette. For å undersøke dette har vi startet et stort internasjonalt forskningsprosjekt der vi studerer hjertet til rotter med og uten hjertesvikt og rotter med hjertesvikt som driver jevnlig fysisk trening.

Trening (iStockphoto)Trening er altså ikke bare viktig for å få hjertet til å trekke seg sammen og pumpe ut blod til blodårene, men kanskje også for å bedre evnen musklene i hjertet har til å slappe av mellom hjerteslagene. Avslapping for hjertet høres kanskje ut som god medisin?

Fredrik Hjulstad Bækkerud, PhD kandidat ved CERG

This entry was posted in Cardiovascular disease, Exercise, På norsk and tagged , , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s