Folkehelse 2.0

– Fattigdom er ikke lenger vår største risiko for dårlig helse, det er fett, sukker, tobakk, alkohol, dårlig psykisk helse og stillesitting, sier Jonas Gahr Støre til ansatte og studenter ved NTNU og St. Olavs hospital.

IMG_7222

Han holder gjesteforelesningen «Morgendagens trygghet for gode helsetjenester – hvordan skal vi finansiere og hvordan skal vi lede?»

Overgang fra risiko fra fattigdom til risiko fra livsstil, nevner han som en av de fire store overgangene innen helse i verden. De tre andre er overgang til flere eldre, overgang fra smittsomme til ikke smittsomme sykdommer og overgang til flere levende år med uførhet.

Støre understreker at vi må bli bedre på å forebygge livsstilssykdommer. Han ser for seg at vi i fremtiden får en enda mer spesialisert spesialisthelsetjeneste, men at vi må tidligere inn for å hindre at folk havner der. Å styrke skolehelsetjeneste, se på hvilken veiledning helsestasjonene gir og hvilken rolle fastlegene spiller, nevner han som viktig i dette arbeidet. I tillegg mener han at matvarebransjen må reguleres bedre slik at folk ikke får i seg for mye salt og sukker gjennom vanlige matvarer.

IMG_7196

– Vi trenger en forebyggingskultur, sier Støre.

Norges befolkning vokser raskt i tillegg til at vi vil få flere eldre. Å utvikle en kompetent arbeidsstyrke som kan stå lenge i jobb og et godt skattesystem mener han er avgjørende for finansieringen av gode helsetjenester i framtiden. For å lede mener han at vi må videreutvikle den norske modellen med et spleiselag som gir inntekter, og en god fordeling av disse.

– Folkehelsepolitikken preget Norge på veien til å bli en velferdsstat. Nå trenger vi folkehelse 2.0, sier Støre.

Andrea Hegdahl Tiltnes, CERG

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s