Island har færrest røykere og Israel kartlegger leger – slik jobbes det for folkehelse i Europa

I løpet av det siste året har åtte nasjoner presentert sitt arbeid med folkehelse i prosjektet «Country of the month». Landene har presentert status innen forebyggende arbeid og veien videre for å løse nye utfordringer innen folkehelse i sitt land. Det er European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) som står bak prosjektet. Det er en av deres satsninger for å implementere retningslinjer for behandling og forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa. Prosjektet, som ble presentert på EuroPrevent kongressen i Amsterdam i starten av mai, viser at land innen Europa er relativt like, men noen skiller seg ut på enkelte områder.

Forsker ved CERG, Trine Karlsen og ???

Forsker ved CERG, Trine Karlsen og Joep Perk foran posteren til prosjektet under EuroPRevent i Amsterdam.

Les også: Forebygging av hjerte- og karsykdom i Europa

I Israel har man for eksempel et system med sentral innrapportering av data fra helsevesenet med kvartalsvis statistikk. Hvis ett sykehus eller en enkel lege har feil utvikling av risikofaktorer som blodtrykk og kolesterol hos sine pasienter, vil de ble fulgt opp av myndighetene med beskjed om å gi bedre behandling.

COTM2

Karl Andersen presenterer resultater fra Island under konferansen EuroPRevent i Amsterdam.

Island viser seg å ha den laveste raten av røykere i Europa, der kun elleve prosent av befolkningen røyker fast. Med en suksessfull strategi for å minimere røyking i befolkningen mener Karl Andersen fra den Islandske hjerteforeningen at den nye store utfordringen er et dårlig kosthold og stort inntak av prosessert mat. I tillegg er han meget opptatt av hvordan vi kan promotere helse på en like attraktiv måte som usunne industrier, som tobakk og matindustrien, har fått til med sine produkter.

Les også: En fysisk aktiv befolkning – 7 investeringer som virker

Irland har en aktiv strategi for å øke andelen av befolkningen som er fysisk aktiv gjennom lavterskeltilbud som gå-ruter og gå-guider der folk bor. En av de største utfordringene i Irland i arbeidet for god folkehelse er knyttet til i hvor interessert den til en hver tid sittende helseministeren er i helseforebyggende arbeid og helsefremmende livsstil. Dette illustrerer at det er viktig å bidra med kunnskap om folkehelse og forebygging på et politisk nivå, slik at det ikke blir politikeres egeninteresse som styrer beslutninger om satsninger på bedre folkehelse.

Les også: Folkehelse 2.0

Tyskland er et eksempel på at forholdet mellom statlig ansvar for folkehelse og private forsikringsordninger ikke alltid gir det beste resultatet. Her dekker forsikringsselskaper behandling av hjerte-kar sykdom, mens staten har en stor inntekt fra skatt av sigarettsalg. Siden det vil gi lavere skatteinntekter eksisterer det ingen vilje for å starte en offentlig kampanje for røykeslutt i Tyskland, selv om man vet at det er et viktig tiltak for å redusere risiko for hjerte-kar sykdom i befolkningen.

På veien videre for å bedre folkehelsen har hjerteforeningen i Nederland startet et web-basert prosjekt, et kompass for forebygging, der man gjennom selv-screening blir gitt konkrete råd om hvilke tiltak man bør gjøre i sitt eget liv og hvilke tiltak man kan få støtte og rådgivning til å gjennomføre ved hjelp av andre. Web-registreringen fungerer som en interaktiv portal for informasjon men også som en database som lagrer helseopplysninger som kan benyttes til å se på endringer i befolkningen (forhåpentligvis forbedringer) over tid og se hvilke tiltak som fungerer. En av fordelene med programmet er tilgjengelighet gjennom tilgang til individuelle råd både på nett og gjennom interaksjon med fagpersoner.

Les også: Folk legger på seg over tid – anbefalingene om fysisk aktivitet er ikke nok til å hindre vektøkning

Prosjektet «Country of the month» vil fortsette å presentere den forebyggende profilen til 12 nye land i løpet av det neste året, og vil forsøke å legge opp til en diskusjon om hvordan man kan løse utfordringer innen dette arbeidet i de ulike landene.

Les mer om prosjektet her.

 Trine Karlsen, forsker ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s