God kondisjon forsinker aldring

Ida Beate Øyen Østhus disputerte 5. juni med sin doktorgrad “Cardiovascular disease, cardiorespiratory fitness and physical activity in the context of aging”.

Den eldre delen av verdens befolkning øker, og såkalte aldersrelaterte sykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdom er allerede nå den viktigste dødsårsaken globalt, og innen 2020 forventes hjerte- og karsykdom å være den viktigste dødsårsaken også i de aller fleste utviklingsland.

Ida Beate Øyen Østhus defending her PhD. Photo: CERG/NTNU

Ida Beate Øyen Østhus defending her PhD.

Det er kjent at fysisk aktivitet, fysisk form og spesielt kondisjon, her målt som oksygenopptak, er viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Etter hvert som vi blir eldre blir også kondisjonen dårligere, samtidig som risikoen for hjerte- og karsykdommer, for eksempel hjerteinfarkt, øker. Når vi blir eldre, forkortes telomerene, og disse har således blitt foreslått som markører både for aldring og risiko for hjerteinfarkt. Telomerer utgjør endene av arvematerialet som befinner seg inne i cellene (DNA’et). Bakgrunnen for at de har blitt relatert til aldring er at de forkortes med alderern. Hver gang cellen deler seg forkortes telomerene, inntil de er så korte at cellen ikke klarer å opprettholde sin funksjon og slutter å dele seg.

Aldring er fellesnevner for både kondisjon, telomerlengde og risiko for hjerteinfarkt, og på bakgrunn av dette ønsket vi å undersøke mulige sammenhenger mellom disse tingene. Vi ønsket også å kartlegge fysisk aktivitetsnivå blant et utvalg yngre og et utvalg friske eldre, samt kartlegge oksygenopptak og forholdet mellom dette og risikofaktorer for hjerte-og karsykdom hos norske ungdommer.

From the left: Monica Unsgaard-Tønde, Sandy Jack, Ida Beate Øyen Østhus og  Geir Kåre Resaland. Photo: CERG/NTNU

From the left: Monica Unsgaard-Tønde, Sandy Jack, Ida Beate Øyen Østhus og Geir Kåre Resaland. Photo: CERG/NTNU

Vi fant at fysisk aktive eldre som hadde trent utholdenhetstrening gjennom størsteparten av livet hadde lengre telomerer enn eldre med et gjennomsnittlig aktivitetsnivå. Videre fant vi at de med høyere oksygenopptak hadde lengre telomerer enn de med lavere oksygenopptak. Når vi sammenlignet friske eldre med et lavt aktivitetsnivå med de med et aktivitetsnivå litt over gjennomsnittet fant vi derimot ingen forskjell i telomerlengde. Vi så at 40 prosent av ungdommene og 66 prosen av de friske eldre møtte anbefalingene for fysisk aktivitet (ca én time daglig for ungdom og 30 minutt daglig for eldre). Ungdommer med lavere oksygenopptak hadde høyere hvilepuls, høyere BMI, større midjeomkrets og oftere høyt blodtrykk. Videre så det ut til at en relativt stor andel av ungdommene hadde høyt blodtrykk (11.3 prosent). Det så ikke ut til å være noen assosiasjon mellom telomerlengde og kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant eldre, og telomerlengde var heller ikke assosiert med dødelighet. Noe overraskende fant vi nesten tre ganger økt risiko for hjerteinfarkt blant de med lengre telomerer sammenlignet med de med kortere telomerlengder.

Ida Beate Øyen Østhus, lege

 

Advertisements
This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s