Hold det gående! Fortsetter pasientene å trene etter at de avslutter hjerterehabilitering ved sykehuset?

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Read this post in English here!

Det er vist at rehabiliteringsprogram som innbefatter trening reduserer dødelighet hos pasienter med koronar hjertesykdom. Å ha god fysisk form, det vil si høyt maksimalt oksygenopptak (VO2max), predikerer overlevelse hos disse personene – i likhet med for alle oss andre.1 Derfor er det lurt å finne ut effektive treningsmåter for å øke VO2max.

I CERG har vi gjort flere studier som viser at høyintensitets intervalltrening (HIT) gir større økning i VO2max enn kontinuerlig trening med moderat intensitet.2,3 Disse treningsstudiene varer som regel i tre eller fire måneder, og deltakerne får god oppfølging og veiledning underveis. Men er HIT noe folk kan fortsette å gjøre regelmessig resten av livet, på egen hånd?

Les også: Fysisk form og overlevelse hos voksne med prediabetes

I en studie hvor vi sammenlignet HIT og moderat kontinuerlig trening hos personer som hadde gjennomgått koronar hjertekirurgi, fant vi ingen forskjell i økning i VO2max mellom gruppene.4 Pasientene ble imidlertid testet etter kun fire ukers trening ved Røros rehabiliteringssenter. Da vi inviterte dem tilbake til en ny test seks måneder etter utreise fra Røros, hadde HIT-gruppa økt VO2max sammenlignet med da de reiste derifra. Det hadde ikke pasientene i moderat-gruppa. Mange av pasientene i HIT-gruppa fortsatte med intervalltrening på egenhånd etter utreise. Men hvor lenge greier folk å holde det gående med HIT? Det vet vi ikke ennå.

joggeturI en annen studie så vi at VO2max hadde gått ned seks og tretti måneder etter at pasientene var ferdig med hjerterehabilitering ved sykehuset.5 Dette gjorde at vi gjennomførte en ny studie, nylig publisert i PLos One, hvor vi undersøkte effekten av et vedlikeholdsprogram etter endt hjerterehabilitering. Vi utarbeidet et program med månedlig HIT-trening på sykehuset og testing av VO2max hver tredje måned i ett år. Dette håpet vi skulle gjøre at pasientene ble mer aktive og unngikk nedgang i VO2max. Da vi testet alle pasientene etter ett år, fant vi imidlertid at både de som var i vedlikeholds-gruppa og de som var i kontrollgruppa hadde samme fysiske form som da de avsluttet hjerterehabiliteringen. For oss som forskere var det selvsagt litt skuffende ikke å finne noen ekstra effekt av programmet vårt, men for pasientene er jo dette et positivt funn! Nesten 80 % av alle pasientene i denne studien rapporterte å trene to ganger i uka eller mer ett år etter de var ferdige på hjerterehabiliteringen.

Les også: Slik undersøker vi hjertet under trening

Trine Tegdan Moholdt, Post Doc at CERG

Twitter: @trinemoholdt

  1. Myers J, Prakash M, Froelicher V, et al. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med. Mar 14 2002;346:793-801.
  2. Wisloff U, Stoylen A, Loennechen JP, et al. Superior cardiovascular effect of aerobic interval training versus moderate continuous training in heart failure patients: a randomized study. Circulation. Jun 19 2007;115:3086-3094.
  3. Rognmo O, Hetland E, Helgerud J, et al. High intensity aerobic interval exercise is superior to moderate intensity exercise for increasing aerobic capacity in patients with coronary artery disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. Jun 2004;11:216-222.
  4. Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: A randomized study of cardiovascular effects and quality of life. American heart journal. Dec 2009;158:1031-1037.
  5. Moholdt T, Aamot IL, Granoien I, et al. Long-term follow-up after cardiac rehabilitation A randomized study of usual care exercise training versus aerobic interval training after myocardial infarction. Int J Cardiol. Nov 3 2011;152:388-390.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s