Nytten av fysisk aktivitet er like stor som helsegevinsten av å ikke røyke

“Hvis interessen for treningsforskning var like stor som interessen for forskning på medisin de siste ti årene, ville holdningene til fysisk aktivitet vært annerledes. Vi tror trening i mange tilfeller har samme effekt som medikamentell behandling for lengre liv, men vi mangler studier som bekrefter dette”, sier vår professor i hjertemedisin og klinikksjef for Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth til Adresseavisen i dag.

Dette skriver han også i lederartiklen i siste utgave av Tidsskrift for den norske legeforening som kom ut i dag.

Både Wiseth og leder av vårt store forskningsprosjekt  Generasjon 100 , Dorthe Stensvold, er intervjuet i Adresseavisen og Dagbladet i dag i forbindelse med en studie fra Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus hvor de har sett på sammenheng mellom fysisk aktivitet, røyking og tidlig død hos menn som har deltatt i Oslo-undersøkelsen.

Studien publiseres i dag i Tidsskrift for Den norske legeforening og viser at det alltid lønner seg å være fysisk aktiv, og at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er.  Aktivitet med lett til høy intensitet i 30 minutter seks dager i uka øker sjansen for å bli 85 år med 60-70 prosent, viser studien.

I studien har Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen har brukt data fra Oslo-undersøkelsen  hvor 5738 menn ble inkludert i 1972 og 73 og testet på nytt i 2000. De som fremdeles levde ble fulgt i 12 år til.

Les studien her!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s