Intervalltrening med høy intensitet reduserer risiko for hjerte- og karsykdom hos eldre og overvektige

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Read this post in English here!

Livsstilssykdom, med hjerte- og karsykdom i spissen, har blitt vår nye folkesykdom. Med en økende andel overvektige og eldre i befolkningen er det forventet at man vil se en økning i hjerte- og karsykdommer i årene som kommer. Inaktivitet er regnet som en av de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdom og det er vist at utholdenhetstrening forbedrer både kondisjon og blodårefunksjonen som begge er sterke indikatorer på kardiovaskulær mortalitet. Samtidig vet man lite om hvilken intensitet som gir best effekt på kardiovaskulære risikofaktorer hos overvektige og eldre, de to store risikogruppene for hjerte- og karsykdom.

8. oktober forsvarte Gjertrud Aunet Tyldum sin doktorgrad “Effects of different exercise modalities on maximal oxygen uptake and endothelial function in subjects at risk of cardiovascular disease”. Ulrik Wisløff og Øivind Rognmo har vært veiledere. Dette er et sammendrag av hennes doktoravhandling.

Les også: Har kvinner bedre effekt av intervalltrening enn menn?

Hovedmålet med denne doktorgradsavhandlingen var derfor å undersøke effekten av høyintensitetstrening på kondisjon og  blodårefunksjon hos eldre, samt studere hvilken effekt ulik treningsintensitet har på blodårefunksjonen etter et måltid med fet mat hos lett overvektige menn. Videre har vi også sett på effektene av aerob utholdenhetstrening med moderat og høy intensitet, samt styrketrening hos overvektige individer på deres aerobe kapasitet og blodårefunksjon.

Her er Gjertrud i midten sammen med oponentene Reader, PhD Dylan Thompson, University of Bath, Post Doc Veronique Cornelissen, Research Group for Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation, Leuven og Spesialfysioterapeut Berit Brurok, St. Olavs Hospital. Forsker ved CERG, Javaid Nauman til høyre i bildet ledet disputasen.

Her er Gjertrud i midten sammen med oponentene Reader, PhD Dylan Thompson, University of Bath, Post Doc Veronique Cornelissen, Research Group for Cardiovascular and Respiratory Rehabilitation, Leuven og Spesialfysioterapeut Berit Brurok, St. Olavs Hospital.
Forsker ved CERG, Javaid Nauman til høyre i bildet ledet disputasen.

Resultatene i denne avhandlingen viser at aerob utholdenhetstrening med høy intensitet (90% av maksimal hjertefrekvens)  gir større forbedringer av både kondisjon og blodårefunksjon enn utholdenhetstrening med moderat intensitet (60-70% av maksimal hjertefrekvens) og styrke hos overvektige individer. Videre viser resultatene at høyintensitetstrening  gir bedre beskyttelse mot den negative effekten ett måltid fet mat har på blodårene sammenlignet med utholdenhetstrening med moderat intensitet, og denne  effekten ser ut til å ha sammenheng med antioksidantnivået i blodet. Hos eldre individer så man en klar forbedring av både kondisjon og blodårefunksjon etter 8 uker med intervalltrening, og også her var det sammenheng mellom treningseffekten på blodårefunksjonen og antioksidantnivået i blodet. Videre så man at eldre som var godt trente hadde blodårefunksjon som yngre trente individer.

Les også: Intervalltrening virker like bra hos eldre

I sum viser studiene i denne avhandlingen at intervalltrening med høy intensitet gir større effekter på  viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos eldre og overvektige, og tilfører således økt kunnskap om betydningen av høy intensitet som ledd i forebyggingen av kroniske livsstilssykdommer.

Gjertrud Aune Tyldum, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s